Solplanet x AeroFix

Programul Anghel Saligny: cerinte pentru semnarea contractelor de finantare

Noi modificări vor fi aduse Programului național de investiţii Anghel Saligny în ceea ce privește semnarea contractelor de finanțarea și obligativitatea constituirii de asociații intercomunitare.

În acest sens vor fi făcute schimbări ale normelor metodologice, ceea ce va asigura aplicarea mai rapidă a prevederilor.

ANAP a sesizat faptul că Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice nu se aplică în situația în care autoritatea contractantă atribuie contractul către persoane juridice de drept privat sau de drept public.

Conform modificărilor propuse, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii incluse la finanţare prin program, în vederea încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii vor fi obligaţi să încarce în platforma digitală „ contractele de achiziţie publică pentru serviciile de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (DTAC) şi a proiectului tehnic de execuţie (Pth + DDE), contractele de achiziţie publică de lucrări sau contractul de proiectare şi execuţie, inclusiv actele adiţionale la acestea, precum și contractele pentru serviciile de proiectare/ lucrări/ proiectare și execuție, după caz, încheiat cu entitățile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz”. Prevederile actuale nu includeau și aceste entități.

19 mil euro vor fi alocati pentru lucrari rutiere

De asemenea, în prezent normele metodologice prevăd ca pentru proiectele de sisteme de alimentare cu apă și/sau canalizare din Program, în situaţia în care modificarea de temă presupune realizarea obiectivului de investiţii pe un amplasament care depăşeşte limita administrativ-teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare, beneficiarul trebuie să anexeze dovada constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară.

Prevederea ar urma să fie abrogată, deoarece o astfel de cerință nu este oportună în toate cazurile.

Este posibil ca în baza dreptului de trecere/de ocupare temporară o unitate administrativ-teritorială să amplaseze anumite componente ale sistemului pe proprietatea unei alte unități administrativ teritoriale, fără ca de obiectivul respectiv să beneficieze și unitatea administrativ-teritorială pe proprietatea căreia s-au constituit drepturile și care nu este beneficiar în Program, situație în care constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în comun a bunului nu are  justificare.

Nu se justifică faptul că, în cazul în care obiectivul de investiții finanțat prin Program se realizează pe un amplasament care depăşeşte limita administrativ-teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale beneficiare, ca urmare a unei modificări de temă, beneficiarul să fie condiționat de constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau aderarea la o asociaţie de dezvoltare intercomunitară existentă, în vederea exploatării obiectivului de investiții în comun cu cealaltă unitate administrativ-teritorială, ce nu beneficiază de finanțare prin Program, unde este amplasat obiectivul finanțat.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus