Oferte locuri de munca top

Procesul de digitalizare a autorizării construcțiilor în viitorul Cod al Urbanismului și provocările în implementare

Macovei Mihai, Senior Associate și Pioară Miruna, Associate Albotă Law Firm

Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi a construcţiilor (Codul Urbanismului) este un proiect complex de lege care urmărește comasarea, reformarea și uniformizarea legislației din domeniul construcțiilor. Proiectul Codului Urbanismului se află, în prezent, în dezbatere parlamentară. Printre reformele propuse se numără digitalizarea și simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor de construire.

Proiectul de lege propune înființarea Ghișeului Unic Național (Ghișeul Unic), o interfață online între solicitant, pe de o parte, și autoritățile publice și/sau entitățile avizatoare implicate în procesul de autorizare a lucrărilor de construire (publice sau private), pe de altă parte.

Cum va arăta procesul autorizării construirii?

Solicitantul va plasa online cererea pentru emiterea certificatului de urbanism, avizelor/acordurilor sau autorizației de construire, prin platforma Ghișeul Unic, și va achita taxa aferentă utilizând cardul bancar, prin intermediu Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor (SNEP). După plată, Ghişeul Unic va genera un număr de înregistrare a cererii, care va fi transmis solicitantului prin email.

Autoritatea publică va analiza informaţiile completate de solicitant și, dacă nu sunt necesare completări, va emite actul solicitat în format digital, care va fi semnat cu semnătură electronică calificată sau avansată. Actul solicitat va fi transmis solicitantului prin intermediul Ghișeului Unic, acesta fiind notificat în prealabil prin email.

În cazul particular al avizelor și acordurilor, din cauză că nu toți avizatorii sunt autorități publice, ci există și avizatori societăți cu capital public sau privat (i.e., deținători de rețele utilitare), cererile sunt procesate și direcționate de autoritățile publice locale, prin secretariatul Comisiei pentru Acord Unic (CAU). În momentul în care toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt transmise de avizatori către CAU, aceasta emite Acordul Unic, ca o confirmare a finalizării procesului de avizare și va notifica solicitantul cu privire la emiterea și încărcarea Acordului Unic.

Neajunsurile procesului de autorizare

Procesul de digitalizare a obținerii autorizațiilor de construire este unul indispensabil într-un mileniu al tehnologiei și al informatizării, însă vine la pachet cu o serie de provocări:

Accesibilitate limitată pentru anumite categorii de solicitanți: Pe măsură ce procesul de digitalizare avansează – dezideratul fiind utilizarea în mod exclusiv a semnăturii electronice pentru autentificarea și validarea cererilor – este posibil ca unii solicitanți să întâmpine dificultăți în utilizarea sau accesarea platformelor online necesare pentru depunerea documentațiilor. Ca finalitate, se urmărește eliminarea depunerii documentelor în format fizic.

Costuri suplimentare: Deși digitalizarea urmărește o eficientizare a procesului de obținere a autorizațiilor de construire, eficientizarea nu se aplică și în privința costurilor – se introduce o nouă taxă pentru emiterea acordului unic de către autoritatea publică care asigură Secretariatul CAU.

Riscuri de securitate cibernetică, lipsa unei infrastructuri tehnologice adecvate și gradul redus de pregătire a personalului pot fi alte neajunsuri ale digitalizării procesului de obținere a autorizațiilor de construire.

Ca exemplu, în cadrul dezbaterilor publice premergătoare adoptării Codului, parte din actorii implicați în procesul de autorizare (i.e., reprezentanți ai autorităților publice locale și ai avizatorilor) și-au exprimat serioase rezerve cu privire la fezabilitatea CAU și capacitatea acestei structuri de a acționa ca un intermediar între solicitant și avizatori, citând, printre altele, reticența unor avizatori de a face parte din CAU.

Având în vedere propunerile de reformă din Codul Urbanismului, este important ca atât solicitanții, cât și autoritățile publice implicate în procesul de emitere a autorizațiilor de construire să depună eforturi congruente pentru a asigura o implementare eficientă a serviciilor digitale în acest domeniu, așa încât procesul de digitalizare să nu rămână o utopie.

 

Sus