Oferte locuri de munca top

Primul apel de proiecte pentru Interreg va fi lansat în octombrie 2015

Hungary_Romania_LocatorProgramul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 a fost aprobat de Guvern.
După aprobarea Programului de către Guvernele celor două state, luna viitoare acesta va fi transmis spre aprobare Comisiei Europene.
În luna septembrie Programul urmează să fie aprobat de către Comisia Europeană, iar în octombrie 2015 va fi lansat primul apel de proiecte.
Bugetul total va fi de aproximativ 232 de milioane de euro, din această sumă 189 reprezintă alocarea financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse patru județe din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru județe din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad).
Programul va finanța proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din aria eligibilă, din următoarele domenii (axe prioritare):

  • Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor;
  • Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor;
  • Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere;
  • Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății;
  • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor;
  • Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni;
  • Axa prioritară 7: Asistență tehnică.

Pentru Axele 1-6, bugetul va fi asigurat în proporție de 85% din alocări FEDR, iar 15% va reprezenta co-finanțarea națională. Pentru axa prioritară 7, finanțarea din FEDR și co-finanțarea națională vor fi de câte 50%.

Sus