Oferte locuri de munca top

Pretul nu va mai fi criteriul dominant in alegerea castigatorilor achizitiilor publice

Legislatia privind achizitiile publice va asigura de acum inainte un raport mai echilibrat intre pret si calitate, sporind competitivitatea, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Parlamentul European a adoptat in data de 15 ianuarie 2014 trei noi directive, respectiv o directiva clasica privind achizitiile publice, o directiva privind achizitiile publice in sectorul utilitatilor si o directiva referitoare la atribuirea contractelor de concesiune.
Prin aceste directive vor fi introduse dispozitii cu privire la criterii (factori) noi de atribuire, care pun mai mult accent pe inovatie, pe aspecte legate de mediu si pe consideratii de ordin social.
Totodata Parlamentul European a stabilit pentru prima data standarde comune pentru statele membre in ceea ce priveste contractele de concesiune.
Pentru a incuraja competitia si a asigura un raport echilibrat intre pret si calitate, au fost introduse dispozitii cu privire la criterii (factori) noi de atribuire, care pun mai mult accent pe inovatie, pe aspecte legate de mediu si pe consideratii de ordin social.
Noile reguli au in vedere si facilitarea participarii IMM-urilor la procedurile de achizitii publice si vor include prevederi mai stricte privind subcontractarea in cadrul contractelor de achizitie publica.
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice saluta adoptarea de catre Parlamentul European a noului pachet legislativ de modernizare a normelor privind achizitiile publice.

Sus