Solplanet x AeroFix

Planuri privind “Concefa Construcții Căi Ferate”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAcţionarii Concefa Sibiu, companie aflată în insolvenţă din 2012, ar putea decide la începutul lunii viitoare divizarea societăţii şi reducerea capitalului ca măsuri de reorganizare propuse de lichidator, potrivit ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.

Administratorul special propune acţionarilor reducerea capitalului societăţii de la peste 63 de milioane de lei la peste 57 de milioane. Demersul face parte din procesul de diviziune al Societăţii care prevede şi înfiinţarea unei noi companii “Concefa Cosntrucții Căi Ferate SA” cu un capital social de 5.8 milioane de lei împărţit în peste 58 de milioane de acţiuni la un preţ de 0,1 lei/acţiune.

În acest sens acţionarii companiei ar urma să aprobe modificarea Actului Constitutiv al Concefa SA şi elaborarea unui act constitutive pentru societatea nou-înfiinţată.

O altă hotărâre de pe ordinea de zi prevede aprobarea mandatării domnului Horaţiu Cercel să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, Monitorul Oficial al Romaniei, SC Depozitarul Central SA, precum şi cu alte entităţi publice şi private.

Adunarea Generală a Acţionarilor este programată pentru 26 octombrie, ora 10 la la sediul societăţii din Sibiu, str. Henri Coandă, nr.59 pentru toţi acţionarii înregistraţi până la data de 16 octombrie.

Sus