Oferte locuri de munca top

Peste 60% din drumurile ţării au durata de serviciu expirată

Newport_Whitepit_Lane_pot_holeÎn urma evaluării stării tehnice a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, circa 61% are durata de serviciu expirată, comunica CNADNR.

Pentru care este necesară efectuarea unor lucrări de întreținere periodică și reparații curente în scopul asigurării unei viabilități corespunzătoare.

La sfârșitul anului 2014, conform stării de viabilitate a rețelei de drumuri și autostrăzi din administrare, structura pe tipuri de îmbrăcăminți rutiere se prezintă astfel:

* îmbrăcăminți modernizate (beton de ciment, beton asfaltic) 93,26%;

* îmbrăcăminți rutiere ușoare 5,21 %;

* îmbrăcăminți pietruite 1,40 %;

* îmbrăcăminți din pământ 0,13 %.

Lungimea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi aflată în administrarea CNADNR SA este de 16.360 km, din care 15.665 km drumuri naționale și 695 km autostrazi. Pe reţeaua de drumuri naţionale sunt 4130 poduri în lungime totală de 212.681 m şi 10 tuneluri rutiere în lungime de 1.967,41 m.

În anul 2015 este necesară execuţia lucrărilor de întreţinere la cel putin 1.380 km la partea carosabilă, deşi periodicitatea executării acestor lucrări, stabilită potrivit normativului de întreținere și reparare a drumurilor publice, este de 3.000- 3.500 de km/an.

Din totalul de 4130 de poduri, viaducte şi pasaje, un număr de 63 de structuri (1,6%) au durata de viaţă depăşită şi necesită înlocuirea de urgenţă în 5 ani, cu structuri noi, reprezentând un cost de investiţii de circa 48,7 mil. lei/ an.

Circa 63% din podurile de pe reţeaua de drumuri naţionale au o durată medie de exploatare de 40 ani, iar conform normativelor specifice, durata de funcţionare între două reparaţii capitale este de 30 ani.

 Necesarul de fonduri estimat pe anul 2015 pentru asigurarea unor condiţii minime de viabilitate a drumurilor naţionale este de 1.700.010 mii lei.

Potrivit Legii bugetului de stat nr. 186/29.12.2014 suma prevăzută pentru activitatea de întreţinere finanţată din transferuri curente de la bugetul de stat este în valoare de 311.209 mii lei la care se adaugă venituri proprii în sumă de 203.148,32 mii lei, reprezentând numai 30,25 % din necesar. Pentru execuţia lucrărilor de întreţinere a podurilor se estimează un necesar de 135.000 mii lei/an care a fost asigurat numai în proporţie de 18.31% (acelaşi procent ca pentru întreaga activitate de întreţinere) prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Sus