Oferte locuri de munca top

O nouă lege pentru creșterea performanței energetice

Compact-Fluorescent-BulbCreşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este reglementată de ieri printr-o nouă lege, și anume Legea nr. 180/2015, promulgată prin Decretul nr. 601/2015. A fost legiferat astfel proiectul pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Noua lege stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990, precum şi etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi asociaţiilor de proprietari.
Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) blocurile de locuinţe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice;
b) blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.

Blocurile de locuinţe şi/sau locuinţele expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică se includ în programele locale numai după executarea lucrărilor de intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a acestora.

Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, include montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă şi al creşterii eficienţei energetice.

Noua lege prevede și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

Descarcă aici forma pentru promulgare a Legii 1802015

 

Sus