Oferte locuri de munca top

Noul sistem de calcul al impozitului pe cladiri

2412.jpg In forma actuala a proiectului noului Cod fiscal aflata in dezbatere publica, sunt incluse urmatoarele propuneri privind calculul impozitului pe cladire, potrivit Ministerului Finantelor:
* In cazul cladirilor proprietate a persoanelor fizice:
Pentru suprafetele cladirilor folosite in scop rezidential, precum si pentru suprafetele cladirilor-anexa, se mentine sistemul actual de stabilire a impozitul pe cladiri, prin aplicarea unui procent de 0,1% la valoarea impozabila, determinata pe baza suprafetei construite desfasurate, de tipul cladirii, rangul si zona in cadrul localitatii unde este amplasat imobilul.
Comparativ cu prevederile incluse in Codul fiscal aflat in vigoare, in proiectul noului Cod fiscal s-a renuntat la aplicarea coeficientului de corectie inclus in sistemul de calcul al impozitului pentru cladiri datorat de persoanele fizice, din doua considerente:
Mutarea accentului in ceea ce priveste sistemul de calcul al impozitului pe cladire de pe valoarea de inventar, pe valoarea de piata, element care sta la baza sistemelor fiscale moderne, nu permite aplicarea de astfel de corectii in cazul persoanelor juridice si persoanelor fizice ce detin cladiri folosite in scop nerezidential.
Mentinerea coeficientului de calcul doar pentru persoanele fizice, nu si pentru persoanele juridice, avand in vedere schimbarea sistemului de calcul in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala) si de personalitatea juridica a proprietarului, ar fi generat incalcarea principiului neutralitatii.
Pentru suprafetele cladirilor folosite in scop nerezidential, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote asupra valorii impozabile a cladirii, dupa cum urmeaza:
– intre 0,25% – 1,50%, inclusiv, daca valoarea impozabila reiese dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat sau
– 2% asupra valorii impozabile determinata pe baza suprafetei, similar cladirilor rezidentiale ,daca valoarea impozabila nu rezulta dintr-un raport de evaluare.
Prin modificarea modalitatii de calcul a impozitului pentru cladirile proprietate a persoanelor fizice, cladiri folosite in scop comercial, se doreste eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu intre persoane fizice si juridice care folosesc o cladire in acelasi scop, respectiv realizarea unei activitati economice.
*In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice:
In scopul determinarii impozitului pe cladiri la persoane juridice, in noul proiect de Cod fiscal se elimina obligativitatea de inregistrare in contabilitate a valorii rezultate din rapoartele de evaluare ale cladirilor.
Astfel, valoarea impozabila va fi, dupa caz:
ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
– valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
– valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior.
Cota impozitului pe cladiri va fi:
– 0,1% pentru cladirile rezidentiale;
– intre 0,25-1,50% pentru cladirile nerezidentiale;
– intre 5%-10% pentru cladirile a caror valoare nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta.
Noul proiect al Codului fiscal mentine valoarea reevaluata la impunerea cladirilor rezidentiale proprietate a persoanelor juridice si nu valoarea impozabila determinata pe baza tipului cladirii, rangului si zonei localitatii, din doua considerente:
Pe termen lung, valoarea de piata trebuie generalizata atat la persoanele fizice, cat si la persoanele juridice, in functie de destinatia cladirii;
In prezent, persoanele juridice utilizeaza o valoare reevaluata si orice alta metoda de determinare a bazei impozabile ar reprezenta un regres fata de ipoteza anterioara.
Referitor la impozitul pe mijloacele de transport si impozitul pe teren, in proiectul noului Cod fiscal, aflat acum in dezbatere publica, se mentin actualele prevederi din Codul fiscal aflat in vigoare, in conditiile in care consiliile locale vor pastra actualele cote de impozite si taxe locale.
Aceste propuneri se regasesc in proiectului noului Cod fiscal aflat in dezbatere publica.
In urmatoarele luni, cele doua proiecte de acte normative vor fi supuse unei ample consultari publice cu reprezentantii mediului de afaceri, mediului academic, structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesati. De asemenea, vor continua consultarile interministeriale.
Ministerul Finantelor Publice va analiza propunerile pe care le va primi in procesul de consultare publica, si, in functie de rezultatul analizei, proiectele aflate acum in dezbatere publica vor fi modificate. De asemenea, vor putea surveni modificari si in cursul dezbaterilor care vor avea loc, ulterior, la nivelul Guvernului si Parlamentului.
Proiectul noului Cod fiscal aflat acum in dezbatere publica instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe cladiri, in functie de destinatia cladirii (rezidentiala sau nerezidentiala) si de personalitatea juridica a proprietarului.

Sus