Oferte locuri de munca top

Noua Secție de Urgențe de la Bistrița a fost inaugurată cu succes

Noua secție de urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița a fost inaugurată în prezența autorităților sâmbătă, 18.12.2021, marcând succesul finalizării unui amplu proiect de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a UPU-SMURD.

„Printr-o strânsă colaborare cu autoritățile locale și partenerii noștri din proiect, am reușit să implementăm un ritm foarte ambițios de lucru și să ajungem în etapa de finalizare în timp record. Suntem bucuroși să vedem planurile proiectului transformate în realitate pentru medicii și pacienții din Bistrița” a declarat Mircea Gavrilă, CEO DEPISTO.

Proiectul a prespus reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea unei suprafețe de 1.440 mp care va susține la cele mai bune standarde tehnice activitatea esențială a medicilor în beneficiul pacienților bistrițeni.

Aceste lucrări ample au ca obiectiv reducerea majoră a timpilor de așteptare, accesul persoanelor cu dizabilități și creșterea calității actului medical având acum la dispoziție spațiul optimizat pentru activitatea medicilor.

Noua Unitate de Primire a Urgențelor – SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, modernizată, extinsă și dotată a fost inaugurată în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, a ministrului Apărării, Vasile Dîncu, dar și a altor invitați. Constructorul desemnat prin licitație este reprezentat de asocierea Depisto Star Gheorgheni – GB Indco București. Valoarea contractului a fost de aproximativ 4,2 milioane de euro, fonduri europene prin POR și cofinanțare din bugetul județului.

………

Despre Proiect:

Obiectivele principale au fost reabilitarea spațiilor existente, modernizarea UPU SMURD pentru asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. De asemenea, extinderea și dotarea cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație a Unității de Primiri Urgențe în vederea asigurării tuturor spațiilor și operațiunilor necesare primirii și solutionării urgențelor medicale.

Despre DEPISTO: www.depisto.ro

Companie fondată în 2001, DEPISTO se bucură de o bună reputație în industria construcțiilor ca fiind o firmă serioasă care își onorează obligațiile contractuale. DEPISTO are deja în portofoliu proiecte finalizate cu succes de reabilitare și modernizare a spitalelor. DEPISTO a început ca firmă specializată în sisteme de securitate, instalații electrice și protecție la incendiu. În prezent compania implementează proiecte în toată țară și își extinde portofoliul serviciilor specializate în domeniul instalațiilor pentru construcții.

 

The new Emergency Unit in Bistrita was successfully inaugurated

The new emergency unit within the Bistrița County Emergency Hospital was inaugurated in the presence of the authorities on Saturday, 18.12.2021, marking the success of finalizing an extensive project of rehabilitation, modernization, extension and endowment of UPU-SMURD.

„Through close collaboration with local authorities and our project partners, we have managed to implement a very ambitious work pace and reach the completion stage in record time. We are happy to see the project plans transformed into reality for doctors and patients in Bistrita” said Mircea Gavrilă, CEO of DEPISTO.

The project involved the rehabilitation, modernization, extension and endowment of an area of 1,440 square meters that will support the best technical standards for the essential activity of doctors, benefiting patients and healthcare professionals alike.

These extensive works aim at major reductions in waiting times, access for people with disabilities and increased quality of medical care, now having the space optimized for the work of doctors.

The new Emergency Reception Unit – SMURD within the Bistrița County Emergency Hospital, modernized, extended and equipped was inaugurated in the presence of the Minister of Health, Alexandru Rafila, the Minister of Defense, Vasile Dîncu, but also other important guests. The builder designated by tender is represented by the association Depisto Star Gheorgheni – GB Indco Bucharest. The value of the contract was about 4.2 million euros, European funds through ROP and co-financing from the county budget.

………

About the Project:

The main goals were the rehabilitation of existing spaces, the modernization of emergency unit in order to ensure emergency medical services in optimal conditions and to reduce nosocomial infections. Also, the extension and endowment with modern, state-of-the-art medical equipment of the Emergency Reception Unit in order to ensure all the spaces and operations necessary for managing, în the best possible environment, all medical emergencies.

About DEPISTO:

Founded in 2001, DEPISTO enjoys a good reputation in the construction industry as a serious company that honors its contractual obligations. DEPISTO already has in its portfolio projects successfully completed for the rehabilitation and modernization of hospitals. DEPISTO started as a company specialized in security systems, electrical installations and fire protection. The company is currently implementing projects across the country and expanding its specialized services portfolio in the field of electrical and other types of installations for the construction industry

 

Sus