Oferte locuri de munca top

De ce i-a fost respinsa Mureșului o cerere de finantare

poza-5Autoritățile judeţului Mureș redepun un proiect european după ce aplicaţia iniţială a fost respinsă. Astfel autorităţile au aprobat o nouă anexă cu descrierea investiţiei pentru a completa documentaţia necesară.

Unul dintre motivele care au condus la respingerea cererii de finanţare l-a reprezentat neînsoţirea Hotărârii privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei de Descrierea investiţiei din DALI, întocmită conform HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Redepunerea proiectului este posibilă pentru că pe 13 octombrie 2016 a fost modificat Ghidul specific aferent priorităţii de finanţare iar proiectele depuse în timp util după această dată se consideră procedural nou-depuse.

Proiectul „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/5/5.1/1 – Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1.„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 11,3 milioane de lei echivalentul a peste 2,5 milioane de euro din care valoarea lucrărilor de construcţii montaj este de peste 4,1 milioane de lei echivalentul a peste 990 de mii de euro.

Lucrările incluse prevăd consolidare și reabilitarea clădirii dar și construcţia unei sere pentru plante exotice.

Mai exact structura serei va fi alcătuită din fundaţii de beton, elevaţie din beton izolat termic, închiderea perimetrală şi superioară va fi cu perete cortină, cu structură uşoară metalică cu geam termopan low-e, cu protecţie antiefracţie. În interior se vor crea platforme de beton pentru expunerea plantelor exotice. În faţa serei se va executa o terasă neacoperită cu mobilier exterior, parte componentă a amenajării peisagistice. Prin reabilitarea şi modernizarea acestei clădiri – monument de arhitectură – şi prin îmbunătăţirea modului de păstrare şi de expunere a obiectelor de patrimoniu, acest edificiu va fi inclus într-un circuit turistic naţional, astfel va creşte numărul vizitatorilor şi va creşte nivelul de educare a copiilor şi a adulţilor.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor editia octombrie

Sus