Oferte locuri de munca top

Modificari legislative respinse

Propunerile legislative privind modificarea legii pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, a celei pentru autorizarea constructiilor si modificarea legii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor au fost respinse definitiv de Camera Deputatilor saptamana aceasta.
Initiatorii propunerii legislative pentru modificarea Legii 152/1998 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte au propus adaugarea punctului c0 la art. 10 din lege. Acesta prevede „c) titularul contractului si membrii familiei acestuia -sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia- sa nu detina o alta locuinta in proprietate, inclusiv casa de vacanta, si sa nu fi dobandit in prealabil un teren la Legea 15/2003 sau prin orice alta modalitate, cu titlu gratuit. Incheierea acordului pentru o locuinta ANL va mai putea fi posibila doar prin renuntarea la teren.” Propunerea a fost repinsa de Senat in noiembrie 2013.
In privinta modificarii Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii punctul de vedere al Guvernului este ca in forma propusa spre modificare legea incalca dreptul de proprietate garantat prin Constitutie. Conform propunerii, pe langa titularii unor drepturi reale pot dobandi drepturi de construire sau demolare titularii unor drepturi de creanta (de inchiriere, de exemplu). Propunerea largeste semnificatia dreptului de construire ea incluzand „dreptul de administrare, concesiune, drept real de folosinta”.
Modificarea OUG 19/2009 prevedea modificarea art.10 prin adaugarea alin. 3 care ar fi prevazut restituirea sumelor investite catre proprietarii care si-au reabilitat termic locuintele din fonduri proprii. Potrivit punctului de vedere al Guvernului, initiatorul nu precizeaza sursa financiara pentru restituirea acestor cheltuieli, drept urmare Guvernul a dat aviz nefavorabil modificarilor. Propunerea legilativaafost de asemenea respinsa de Senat in septembrie 2013.

Sus