Oferte locuri de munca top

Modificari legislative in constructii

Prin OUG 22/2014 Guvernul a modificat legea privind autorizarea lucrarilor de exploatare a petrolului si gazelor naturale. O alta lege care reglementeaza domeniul constructiilor este legea 64/2014 prin care este recunoscuta oficial profesia de architect de interior

*Modificari la legea exploatarilor

Modificarile au intrat in vigoare incepand cu 14 mai si se refera la introducerea articolului 7.1 dupa articolul 7. Acesta prevede la punctul 1 modalitati de identificare a terenurilor pe care se solicita exploatarea petrolului si gazele naturale iar la punctual 2 este mentionat: „La incetarea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (1) lit. b) au obligatia repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit altfel.”, potrivit spatiulconstruit.ro

In anexa 2 a fost adaugata la sectiunea privind drepturile de executie a lucrarilor in constructii „2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept. Prin exceptie, in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legislatiei specifice din domeniul petrolului si gazelor naturale, de catre titularii de licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrarilor de constructii necesare pentru derularea operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, altele decat constructiile cu caracter provizoriu, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.”

*Arhitectul de interior, o noua profesie recunoscuta

Potrivit noii legi, „Poarta titlul de arhitect de interior absolventul cu diploma de arhitect de interior obtinuta in specializarea arhitectura de interior la o institutie acreditata de invatamant superior din Romania.”

In privinta dreptului de semnatura legea prevede : „Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un conductor arhitect cu drept de semnatura. Proiectele de arhitectura de interior pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire pot fi semnate si de catre un arhitect de interior cu drept de semnatura. Dreptul de semnatura al conductorilor arhitecti si al arhitectilor de interior se exercita pe teritoriul Romaniei si este limitat la categoriile de lucrari pentru care legea recunoaste acest drept.”

Profesia de architect interior este recunoscuta de Ordinul Arhitectilor din Romania si de Ministerul Educatiei pentru diplomele obtinute in UE in Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana.

Sus