Oferte locuri de munca top

Modificari legislative: Despagubiri pentru imobile preluate abuziv: valoarea actualizata la data emiterii deciziei

Sînziana Bărbieru, Managing Associate ONV LAW

La data de 21.03.2020 a intrat în vigoare o lege care modifică modul de stabilire a valorii măsurilor compensatorii pentru imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist. Principala modificare prevede că evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare nu se va mai raporta la grila notarială valabilă la data de 20.05.2013, ci se va face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională de Compensare a Imobilelor și se va exprima, în continuare, în puncte. Noile prevederi legale sunt aplicabile tuturor cererilor și cauzelor având ca obiect acordarea măsurilor reparatorii, care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a modificărilor în cauză.

 

La data de 21.03.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 22/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 221/18.03.2020, care a modificat modul de stabilire a cuantumului măsurilor compensatorii cuvenite persoanelor îndreptățite pentru imobilele preluate abuziv în perioada regimului comunist din România, reglementat de Legea nr. 165/2013.

Pentru imobilele care nu puteau fi restituite în natură, Legea nr. 165/2013 a stabilit mecanismul de acordare de măsuri reparatorii prin echivalent prevăzut de art. 21 din actul normativ menționat. În forma anterioară modificării aduse prin Legea nr. 22/2020, art. 21 alin. (6) antecitat prevedea că ”Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei de compensare se realizează prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (n.n. 20.05.2013), în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și categoriei de folosință la data preluării acestuia”. Valoarea terenului, astfel determinată, se transforma în puncte, un punct având valoarea de un leu.

După cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 22/2020, modificarea acestei reglementări a fost justificată, în esență, prin faptul că instituie un ”tratament inegal în cazul retrocedării imobilului în natură versus plata despăgubirilor în bani (…) (100% versus 25%)”, respectiv ”toate deciziile se emit ținând cont de grilele notariale din anul 2013, astfel cei îndreptățiți (…) sunt prejudiciați raportat la faptul că grila notarială este actualizată anual de către Comisia Notariale (…) – în majoritatea cazurilor se pot observa creșteri de cca. 30%”.

Ulterior modificării aduse de Legea nr. 22/2020 textului de lege antecitat, evaluarea imobilului care face obiectul deciziei de compensare nu se va mai raporta la grila notarială valabilă la data de 20.05.2013, ci se va face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională de Compensare a Imobilelor și se va exprima, în continuare, în puncte.

Noile prevederi legale sunt aplicabile tuturor cererilor și cauzelor având ca obiect acordarea măsurilor reparatorii, care nu au fost soluționate până la data intrării în vigoare a modificărilor în cauză.

În acest sens, sunt aplicabile, pentru identitate de rațiune, considerentele Deciziei nr. 613/04.10.2016 a Curții Constituționale, prin care aceasta a statuat, cu privire la cuantumul măsurilor reparatorii, că este firesc ca modalitatea de calcul să fie cea prevăzută de actul normativ în vigoare la momentul efectuării acestei operațiuni, iar nu prin raportare la dispoziții legale abrogate, așa cum sunt cele din Legea nr. 247/2005, care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, guvernau modalitatea de stabilire a despăgubirilor cuvenite” și nu poate fi vorba de retroactivitatea Legii nr. 165/2013, din moment ce situația juridică se află în curs de constituire, în sensul de a fi stabilit în concret cuantumul despăgubirilor cuvenite în temeiul legilor reparatorii”.

În mod similar, prin Decizia nr. 80/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea unei chestiuni de drept și publicată în Monitorul Oficial nr. 1080/20.12.2018, instanța supremă a reținut că în ipoteza în care cuantumul măsurii compensatorii este în curs de a fi determinat de către instanța de judecată la momentul la care a intervenit o modificare legislativă cu privire la acest aspect, ”norma de drept substanțial referitoare la modalitatea de evaluare a imobilului, prevăzută în textul normativ modificat, este aplicabilă situației juridice aflate în curs de desfășurare, fiind impusă de principiul aplicării imediate a legii civile noi (…) fiind, în consecință, aplicabilă legea în forma în vigoare de la data judecării litigiului, și nu cea de la data introducerii acțiunii”.

Prin urmare, stabilirea cuantumului măsurilor compensatorii prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională de Compensare a Imobilelor, conform modificării aduse Legii nr. 165/2013 prin Legea nr. 22/2020, se va aplica tuturor cererilor în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acestei modificări (n.n. 21.03.2020).

Aceeași modalitate de evaluare este incidentă inclusiv în cauzele în care instanțele de judecată au fost învestite să se pronunțe asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate al persoanei îndreptățite, în condițiile art. 35 din Legea nr. 165/2013, și care sunt încă pe rol.

 

 

Sus