Oferte locuri de munca top

MDRAP a publicat documentele consultative pentru viitoarele programe Regio si POCA

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a publicat astazi prima versiune de lucru a documentelor consultative pentru Programul Operational Regional (Regio) 2014-2020 si pentru Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020.
Documentele prevad, pentru fiecare program in parte, propunerile de obiective generale si specifice, corelate cu obiectivele Uniunii Europene in domeniu, prioritatile de investitii pentru viitoarea perioada de programare si justificarea selectarii lor, propunerile de axe prioritare si alocari financiare, precum si indicatorii planificati. Prezentele versiuni ale documentelor consultative pot suferi modificari si ca urmare a procesului normal de negociere si aprobare a Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Documentul supus consultarii pentru Programul Regio 2014-2020 a fost publicat de Autoritatea de Management pe site-ul programului, la link http://www.inforegio.ro/ro/programare-2014-2020/documente-de-programare.htmlhttp://www.inforegio.ro/ro/programare-2014-2020/documente-de-programare.html. Propunerile partenerilor de dialog pe marginea documentului se pot trimite la adresa programareregionala@mdrap.ro.
Axele prioritare propuse pentru Regio 2014-2020, in afara celei pentru asistenta tehnica, sunt:
– Imbunatatirea activitatilor de transfer tehnologic
– Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
– Eficienta energetica in cladiri publice
– Sprijinirea dezvoltarii urbane
– Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
– Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala
– Dezvoltarea infrastructurii de sanptate si sociale
– Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
– Imbunatatirea infrastructurii educationale
– Imbunatatirea activitatii cadastrale
Pentru POCA 2014-2020, documentul consultativ publicat de Autoritatea de Management a programului este disponibil la link http://www.fonduriadministratie.ro/Programare_2014_-_2020http://www.fonduriadministratie.ro/Programare_2014_-_2020, iar observatiile se primesc la amdca@podca.ro.
Propunerea pentru POCA 2014-2020 este ca doua dintre axele programului sa fie:
– Guvernare eficienta, predictibila si transparenta
– Administratie accesibila
Aceste prime versiuni ale celor doua programe au la baza analizele socio-economice realizate in cadrul comitetelor consultative infiintate tocmai pentru a asigura cadrul de colaborare a ministerelor de resort cu reprezentantii altor paliere ale societatii. Noile versiuni ale documentelor de program, rezultate in urma consultarii publice, vor fi validate in Comitetele Consultative respective.
Incepand din luna august 2012, pentru pregatirea celor doua programe operationale au functionat la nivelul MDRAP doua comitete consultative: Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala si Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritoriala. Incepand din ianuarie 2013, la nivelul ministerului a fost preluat si Comitetul Consultativ Tematic Administratie si Buna Guvernanta.
Comitetele sunt formate din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, regionale si locale, iar 30% din totalul membrilor lor provin din mediul socio-economic, academic, al cercetarii stiintifice si din societatea civila.

Sus