Oferte locuri de munca top

Lucrari de management al deseurilor licitate in localitatea Tortoman

Consiliul Judetean Constanta a lansat licitatia pentru realizarea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor din localitatea Tortoman, judetul Constanta.
Valoarea estimata a lucrarilor este de 30,75 milioane lei fara TVA. Investitia va fi finantata din fonduri europene, bugetul de stat si local. Perioada de implementare a contractului a fost stabilita la 15 luni.
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 februarie 2014, ora 10:00. Contractul cuprinde atat lucrari de proiectare cat si de executie. Cel mai relevant criteriu pentru determinarea castigatorului va fi „pretul ofertei”. Lucrarile fac parte din proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Constanta” in valoare de 45,21 milioane lei. Contributia UE la acest proiect este de 30,73 milioane lei. Finantarea europeana va fi acordata prin Programul Operational Sectorial de Mediu. Contractul de finantare a fost semnat in trimestrul II 2012.

Sus