Oferte locuri de munca top

Licitatia pentru lucrari la sediul Primariei Bucuresti intra in prelungiri

Primaria Bucuresti va prelungi perioada de depunere a ofertelor pentru renovarea sediului sau istoric de pe b-dul Regina Elisabeta. Potrivit unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) operatorii economici vor avea la dispozitie 20 de zile in plus pentru depunerea ofertelor. Termenul initial a fost 13 ianuarie 2014.
In acest timp autoritatea contractanta are obligatia de a completara documentatia de atribuire cu listele de cantitati de lucrari elaborate in faza de proiectare.
Aceasta decizie a fost luata de CNSC in urma contestatiei depuse de societatea Carpati Proiect. Aceasta a cerut inclusiv anularea procedurii de atribuire insa acest capat de cerere a fost respins.
Totodata CNSC a respins contestatia societatii Unicom, prin care solicita eliminarea cerintei prin care ofertantii trebuiau sa faca dovada ca au proiectat in ultimii trei ani lucrari de consolidare prin metoda izolarii seismice a bazei. Contractul de proiectare si lucrari a fost scos la licitatie in noiembrie 2013. Lucrarile sunt estimate intre suma de 80,14 milioane lei si 82,2 milioane lei fara TVA. Perioada de implementare a contractului este de 24 de luni.
Primaria s-a mutat din sediul istoric de pe b-dul Regina Elisabeta in 2010 cand au demarat lucrarile de consolidare a cladirii. In prezent primaria isi desfasoara activitatea intr-un sediu inchiriat de pe Splaiul Independentei.

Sus