Oferte locuri de munca top

Inginer birou tehnic

CONSTRUCȚII ERBAȘU

Postul este pentru Oradea, Bihor.

Sarcini:

 • întocmirea atașamentelor pentru lucrările lunare executate;
 • întocmirea situațiilor de lucrări lunare;
 • înaintarea situațiilor de lucrări la beneficiari pentru analizare și aprobare;
 • asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții beneficiarului, pentru lămurirea tuturor problemelor legate de lucrările executate și prezentate la decontare;
 • întocmirea documentației de încasare și înaintarea lor la beneficiar, după aprobarea situațiilor de lucrări înaintate;
 • primirea solicitărilor de lucrări lunare de la subantreprenori, verificarea acestora, corelarea cu informatiile primite din șantier, acceptarea acestora la plată;
 • verificarea proiectului și acordarea de îndrumări tehnice pe baza experienței/detaliilor din proiect către perosalul din execuție;
 • întocmirea de rapoarte lunare despre stadiul lucrărilor și actualizarea programului de execuție.

Cerinte:

  • studii superioare tehnice – specializarea în domeniul construcțiilor (CCIA și CFDP)
  • curs: tehnician devize și măsurători – costitue avantaj;
  • cunoașterea programului AUTOCAD;
  • experiență de min. 2 ani;
  • capacitate de analiză și sinteză;
  • capacitate de a rezolva problemele;
  • capacitate de organizare și planificare.

 

Sus