Oferte locuri de munca top

ISC: Mai putine santiere in Bucuresti

Paul Racoviță, inspector general ISC

Intrucât investitorii au obligația legală să comunice Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.) începerea execuţiei lucrărilor, situația înregistrărilor sale reflectă evoluția sectorului de construcții.

 

 

Astfel, potrivit celor mai recente date centralizate la nivelul I.S.C., în București sunt mai puține șantiere de construcții deschise anul acesta, în timp ce în Ilfov numărul lor este în creștere.

La nivelul municipiului București până la finele lunii mai a acestui an au fost înregistrate 3.029 de anunțuri privind începerea lucrărilor. Numărul lor este mai mic cu aproape 16% decât cel din urmă cu un an.

În județul Ilfov, situația este mult mai bună. Astfel, au fost înregistrate în primele cinci luni ale anului curent 8.261 de anunțuri privind începerea lucrărilor pe șantiere din localitățile din Ilfov, mai multe cu aproape 20% față de cele din perioada similară a anului trecut.

Mai puține șantiere de investiţii publice, finanțate din fonduri interne

În evidența I.S.C., la finele primului trimestru al acestui an, erau înregistrate în total 160.673 obiective de investiții, mai multe cu 8% față de anul precedent la aceeași dată.

O scădere semnificativă, de 25%, este consemnată în ceea ce privește șantierele de investiţii publice realizate cu fonduri interne.

În schimb, numărul șantierelor de investiţii publice realizate cu fonduri externe a fost în creștere cu 10%.

De asemenea, numărul șantierelor finanțate cu capital privat a crescut până la 135.731, fiind mai mare cu 15% decât cel de anul trecut la finele primului trimestru.

De remarcat este că ritmul de creștere a numărului de șantiere private este aproape înjumătățit față de anul anterior.

Potrivit datelor I.S.C., numărul obiectivelor de investiții în evidenţă la finalul anului 2021 era de 160.854. Dintre acestea, 19.796 erau șantiere pentru investiţii publice realizate cu fonduri interne, 4.656 investiţii publice realizate cu fonduri externe și 136.188 investiţii cu capital privat.

Mai puțini constructori, mai puțini proiectanți

O scădere importantă a fost înregistrată în ceea ce privește numărul operatorilor economici cu activitate de construcții în evidența I.S.C..

Numărul celor cu activitate de execuție era mai mic cu 18% la finele primului trimestru decât în urmă cu un an.

Totodată, numărul operatorilor cu activitate de proiectare a scăzut cu 9%.

Venituri mai mari pentru ISC din taxa pe valoarea autorizată

Inspectoratul de Stat în Construcții exercită controlul de stat al calității în construcții și se finanțează din veniturile proprii.

Investitorii sau proprietarii au obligaţia să vireze către I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcţiilor noi şi a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

Ca urmare, variația numărului de șantiere, dar și creșterea valorii construcției ca urmare a scumpirii materialelor, au determinat majorarea încasărilor I.S.C. din cota de 0,5%.

Pe perioada ianuarie – mai, încasările s-au ridicat la circa 134,84 milioane lei, fiind mai mari cu 19,5% decât cele din perioada similară a anului trecut.

I.S.C. își consolidează capacitatea de control

Inspectoratul de Stat în Construcții implementează în momentul de față proiectul „Consolidarea capacității I.S.C. de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, ne-a transmis Paul Racoviță, inspector general ISC.

Acest proiect va contribui la introducerea unor instrumente moderne şi eficiente de management şi de gestionare a neconformităţilor constatate în activitatea de control a inspectorilor în construcţii în toate domeniile specifice, precum şi la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice oferite de către I.S.C.

Obiectivul proiectului este consolidarea capacităţii I.S.C. de a exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii. Aceasta prin simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri şi extinderea sistemului informatic integrat de management existent.

Totodată, implementarea unui management performant la nivelul instituţiei este o condiţie esenţială pentru eficientizarea activităţii, gestionarea eficientă a resurselor financiare, oferirea de servicii de calitate cetăţenilor şi creşterea încrederii acestora în instituţie.

În același timp, este necesară abordarea coerentă şi coordonată a aspectelor referitoare la procesul decizional, resursele umane, tehnologia informaţiei, procesele interne, asigurarea calităţii, cercetare şi inovare, ca premise ale dezvoltării instituţionale viitoare.

 

 

Sus