Solplanet x AeroFix

Inovația în industria construcțiilor – Digitalizare

Companiile din construcții au dat startul procesului de digitalizare, la inițiativa clusterului TEC – Technology Enabled Construction, alături de parteneri sociali, mediul academic, precum și de membri ai Guvernului României și ai Comisiei Europene. În cadrul evenimentului internațional „INNOCONSTRUCT – Inovația în industria construcțiilor – Digitalizare” au fost prezentate cele mai importante obiective de modernizare a industriei, unul dintre domeniile cele mai slab digitalizate din UE.

Conform Strategiei digitale UE, doar 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologiile inovatoare în afacerile lor, comparativ cu 54% dintre companiile mari, iar România este printre statele cu cel mai slab nivel de digitalizare din UE. Soluționarea acestui decalaj reprezintă o prioritate pentru UE, având în vedere obiectivele pentru 2030, care vizează atingerea unui prag de 90% dintre companii care au adoptat tehnologii digitale și 80% din populație cu competențe digitale dobândite.

La începutul lunii mai, UE a publicat o actualizare a Strategiei industriale din 2020, care conține un plan de politici de redresare economică post pandemie. Printre obiective, vom pune accent pe modernizarea ecosistemului construcțiilor prin digitalizare și automatizare, dezvoltarea unui plan economic sustenabil pentru mediul înconjurător, care încurajează utilizarea resurselor în mod responsabil, precum și dobândirea de noi abilități profesionale, crearea și creșterea locurilor de muncă în industrie”, a declarat Roman Horwàth, reprezentant al Comisiei Europene.

Clusterul Technology Enabled Construction (TEC) lansează procesul de digitalizare accelerată, printr-un parteneriat între industria tech și cea a construcțiilor, anunțat în cadrul conferinței „INNOCONSTRUCT – Inovația în industria construcțiilor – Digitalizare. Companii mari și IMM-uri din domeniu, împreună cu universități de profil, parteneri sociali și ONG-uri relevante din sectorul construcțiilor, au tras un semnal de alarmă cu privire la necesitatea transformării digitale a industriei, inclusiv a educației forței de muncă din domeniu.

Acest parteneriat a plecat de la ideea că în domeniul construcțiilor, digitalizarea este mult în urma altor industrii. Necesitatea automatizării, a robotizării și a inovării se simte din ce în ce mai mult. În România, avem de a face cu o dezvoltare destul de amplă a infrastructurii, a tuturor componentelor ce țin de construcții. Una dintre provocările pentru care trebuie să găsim soluții este lipsa forței de muncă. Educația în digitalizarea construcțiilor reprezintă o alternativă pentru forța de muncă mai calificată în industrie. rebuie să începem cu o campanie de conștientizare și educație a opiniei publice și a societății, urmată de formarea specialiștilor care să introducă conceptele de automatizare și digitalizare în domeniul construcțiilor”, a declarat Cristian Erbașu, Președintele Clusterului TEC.

Obiectivele propuse în cadrul evenimentului sunt creșterea calității produselor, serviciilor și tehnologiilor din sectorul construcțiilor, precum și dezvoltarea unor parteneriate stabile între mediul privat și autoritățile publice. În urma adoptării standardizării tehnicilor inovatoare de proiectare și execuție și prin calificarea și retenția personalului, experții estimează că, în timp, termenul de execuție al proiectelor se va reduce, iar costurile vor fi optimizate atât pentru furnizorii de servicii, cât și pentru beneficiarii direcți.

Clusterul TEC vine să acopere un gol în piața românească, propunând nu doar o viziune ambițioasă, dar pragmatică pentru industria construcțiilor din România, ci și servicii profesionale de suport, care să vină în sprijinul companiilor din industrie. Rezistența la digitalizare este o caracteristică a industriilor conservatoare și se datorează și faptului că piața nu oferă, la acest moment, servicii profesionale de calitate pentru a sprijini companiile în schimbarea modelului de business și adoptarea tehnologiilor inovatoare într-o manieră care să facă sens din punct de vedere economic și să crească rentabilitatea”. (Rodica Lupu, Directorul Clusterului TEC)

Un alt obiectiv pe marginea căruia s-a discutat a fost dezvoltarea unor parteneriate strategice între mediul privat și universitățile de profil, prin implementarea unor activități de cercetare-inovare, cu scopul de a dezvolta și adopta noi produse, servicii sau tehnologii în domeniu.

Printre speakerii conferinței îi amintim pe Roman Horvath,  reprezentant al Comisiei Europene, Anca Ginavar,  Director Direcția Tehnică Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Radu Văcăreanu, Rector al Universității Tehnice de Construcții București, Daniel Coșniță, Președintele Asociației Clusterelor din România, Kermo Magi, Ministerul de Finanțe al Estoniei, Antonio Novo, Președintele European Cluster Alliance, Jean-Marc Ogier, Președintele Universității La Rochelle, Eduard Dumitrașcu, Președinte al Asociației Române pentru Smart City, reprezentanți ai clusterelor din Austria, Estonia, Slovenia.

„Technology Enabled Construction” (TEC) este un cluster de inovare, fondat în 2019, care reunește organizaţii din mediul privat, mediul academic şi de cercetare, mediul asociativ şi mediul public, având la bază valori comune ale membrilor şi obiective pe termen mediu şi lung centrate pe creşterea competitivităţii prin inovare, co-creație şi integrare pe întregul lanţ valoric din industria construcţiilor. Clusterul are ca viziune, ca până în anul 2025, să devină reţeaua celor mai dinamice şi inovative întreprinderi din domeniul construcţiilor din România prin creşterea competitivității şi integrării în reţele europene, prin digitalizare şi inovare continuă. 

 

 

Sus