Oferte locuri de munca top

Încă 7 zile pentru depunerea de oferte la Centura Bucureşti – Domneşti

simbolTermenul limită pentru depunerea ofertelor de proiectare şi execuţie a pasajului suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti – Domneşti a fost prelungit până la data de 30 iulie, data de depunere anterioară fiind 22 iulie.

 Decalarea termenului este determinată din nou de neemiterea Acordului de Mediu de către instituţiile abilitate. Aceasta este o condiţie obligatorie pentru buna desfăşurare a procedurii de achiziţie publică şi pentru a se evita o eventuală anulare a procedurii de licitaţie.

Procedurile pentru emiterea Acordului de Mediu au fost iniţiate de către CNADNR SA începând cu luna august 2014. Ulterior, în data de 9 decembrie 2014 a fost emisă Decizia etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal, parte integrantă a procedurii de mediu.

În data de 24 aprilie 2015 APM Bucureşti a luat decizia de efectuare a evaluării impactului asupra mediului (fără evaluarea adecvată) pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat. Ulterior, CNADNR SA a depus Raportul privind Impactul asupra Mediului.

Dezbaterile publice privind impactului asupra mediului s-au finalizat în data de 30 iunie 2015 iar Comisia de Analiză Tehnică în data de 2 iulie 2015 a luat decizia emiterii Acordului de Mediu.

În prezent se află în redactare finală la instituțiile abilitate Acordul de Mediu care conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice trebuie adus la cunoștință operatorilor economici posibil interesaţi de această licitaţie.

 

 

Sus