Oferte locuri de munca top

Impact si-a majorat capitalul cu 80 mil. lei

Capitalul social al companiei Impact Developer & Contractor a fost majorat cu 80 milioane lei prin emisiunea de 80 milioane de actiuni noi. Majorarea a fost aprobata aproape in unanimitate in cadrul adunarii actionarilor din data de 12 aprilie.
Noile actiuni sunt disponibile pentru toti actionarii companiei, proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare. Pentru fiecare actiune detinuta fiecare actionar poate subscrie 0,4 actiuni noi.
Daca actionarii actuali nu vor achizitiona toate actiunile noi acestea vor fi oferite spre subsriere investitorilor calificati sau la mai putin de 150 persoane fizice.

Sus