Oferte locuri de munca top

IMM vor putea depune proiecte de eficienta energetica de la finele lunii

Apelul pentru depunerea proiectelor in cadrul programului „Eficienta energetica” in industrie, pentru IMM-uri, va fi lansat la finalul lunii ianuarie.
Investitiile vor fi finantate din fonduri ale Spatiului Economic European (SEE).
Obiectivul specific al programului este reducerea amprentei de CO2, prin economia de energie in industrie si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Se acorda prioritate, conform punctajului, proiectelor ce asigura cea mai mare reducere a emisiilor de CO2 in raport cu resursele financiare alocate programului de granturi (tCO2/1000 Euro).
Finantarea este de tip nerambursabil si consta in decontarea, in baza unei scheme de ajutor de stat pentru eficienta energetica, a cheltuielilor eligibile facute pentru realizarea proiectului. Se finanteaza proiecte care raspund obiectivelor si se incadreaza in grila de evaluare tehnica si financiara.
Valoarea totala este de 8,23 milioane Euro (fonduri SEE).
Valorile finantarilor nerambursabile pe proiect: minim – 200.000 Euro, maxim – 700.000 Euro.
Rata de finantare din fondurile nerambursabile ale programului (raportata la bugetul total al proiectului) nu poate depasi 70%. Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar – cel putin 30% din costurile eligibile, (surse proprii sau surse atrase). Operatorul programului cu finantare externa „Eficienta Energetica” este Ministerul Economiei.

Sus