Oferte locuri de munca top

I.S.C. isi va mari echipa de inspectori

În perioada următoare Inspectoratul de Stat în Construcții va organiza concursuri de recrutare pentru a mări echipa de inspectori.

 

 

 

Instituția oferă salarii atractive, nivelul mediu al remunerației (salariul de încadrare)  la I.S.C fiind în luna februarie a.c. de 8991 lei.

Necesitatea unui număr mai mare de inspectori a devenit și mai evidentă în contextul temerilor apărute după dezastrul produs de cutremurul din Turcia.

”Pentru îmbunătățirea calității construcțiilor și a lucrărilor de construire este imperios necesar ca toți factorii implicați în proiectarea, executarea și utilizarea construcțiilor să-și îndeplinească obligațiile ce le revin conform normativelor, reglementărilor și legislației specifice acestui domeniu”, atrage atenția Paul Racoviță, inspectorul general I.S.C.

În țara noastră toate tipurile de construcții și lucrări de construire, indiferent de volumul acestora, sursa de finanțare, destinație, natura proprietății sau de amplasament sunt controlate de inspectorii I.S.C.

Excepție fac locuințele unifamiliale parter și anexele gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiile provizorii și lucrările ce pot fi executate fără autorizație de construire.

Potrivit legii, toți investitorii – persoane fizice sau juridice, publice sau private – au obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul teritorial în construcții asupra datei de începere a lucrărilor.

Odată cu înregistrarea comunicării privind începerea execuției lucrărilor autorizate se creează în sistemul informatic al I.S.C. dosarul obiectivului, indiferent de categoria și clasa de importanță a construcțiilor sau de natura și complexitatea lucrărilor.

La finele anului trecut în evidențele inspectoratelor în construcții figurau 182.463 obiective de investiții, din care 11.262 la nivelul municipiului București.

Acestea trebuie acoperite cu un număr total de numai 379 de inspectori. În București sunt 52 de inspectori, Cluj și Timiș au câte 19 inspectori.

În județul Ilfov sunt 15 inspectori, iar Brașov, Prahova, Bacău au câte 13 inspectori.

Constanța și Iași, județe cu număr mare de șantiere, au câte 12 inspectori.

Restul județelor au mai puțin de 10 inspectori. Dintre aceste Sibiu și Alba au numai câte 3 inspectori.

Controale în orice etapă a execuției lucrărilor

Inspectorii pot efectua controale în timpul execuției lucrărilor de construire, în orice etapă a realizării acestora, cuprinsă între data comunicării privind începerea execuției și cea a admiterii recepției la terminarea lucrărilor.

Astfel de acțiuni se pot concretiza în controale curente, cuprinse în programele trimestriale, controale prin sondaj efectuate din dispoziția conducerii I.S.C. sau a inspectoratelor județene în construcții, controale tematice dispuse de conducerea Ministerului Dezvoltării sau a I.S.C., în situația analizării unor probleme complexe referitoare la calitatea construcțiilor, controale în cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre și, nu în ultimul rând, controale în faze determinante ale execuției lucrărilor de construire.

Fazele de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor la care participă inspectorii în construcții din I.S.C. sunt cele prevăzute de proiectanți în programele de control a calității lucrărilor și avizate de structurile teritoriale ale instituției.

Toate aceste controale nu exclud răspunderea din partea tuturor factorilor implicați în proiectarea, execuția, utilizarea și post-utilizarea construcțiilor, respectiv, proiectanți, verificatori de proiecte și experți tehnici atestați, responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier autorizați, producători /fabricanți de produse pentru construcții, laboratoare de analize și încercări în construcții, executanți, investitori, proprietari, administratori și utilizatori.

Prioritizarea controalelor

Cu prioritate sunt controlate obiectivele de investiții de interes public sau social, finanțate din fonduri publice sau din fonduri externe nerambursabile. Acestea sunt drumuri, poduri, sisteme de alimentare cu apă și canalizare, unități de învățământ, unități spitalicești, dispensare, baze sportive, ansambluri de locuințe, monumente istorice, cuprinse în programe și strategii guvernamentale.

Activitatea de control este prioritizată și în funcție de tipul lucrărilor realizate.

Nu în ultimul rând, I.S.C. efectuează activități de control și la obiective de investiții finanțate din fonduri private, acestea prioritizându-se în funcție de regimul de înălțime, destinație, categoria și clasa de importanță a obiectivului sau amplasamentului.

I.S.C. se finanțează integral din venituri proprii

Fondurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor se asigură din cota de 0,5% încasată din valoarea, fără TVA, a lucrărilor pentru care se emit autorizații de construire/ desființare, precum și din cota de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate.

I.S.C. virează către Ministerul Dezvoltării jumătate din sumele încasate din cota de 0,5% și 30% din sumele încasate din cota de 0,1%.

 

Sus