Oferte locuri de munca top

Ghidul solicitantului pentru Interreg România – Serbia, în consultare publică

serbia-and-montenegro-05 A fost lansată în consultare publică propunerea de Ghid al solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, până la data de 30 iulie 2015, pe adresa de e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.

Documentele sunt disponibile pe site-ul MDRAP – în secţiunea Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia şi pe site-ul programului www.romania-serbia.net, în secțiunea 2014-2020.

Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Aria eligibilă a viitorului Program este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Bugetul total al programului va fi de 88.124.999 euro, din care 74.906.248 euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile promovării ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 18 milioane de euro, protecției mediului și managementului riscurilor – 21 milioane de euro, mobilității şi accesibilității sustenabile – 21 milioane de euro şi atractivității pentru turism sustenabil – 18 milioane de euro.

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Primul apel pentru propuneri de proiecte urmează să fie lansat în cea de-a doua jumătate a anului 2015.

 

Sus