Oferte locuri de munca top

Garantii pentru licitatii: Ce trebuie să stiti despre BOND-uri

Achiziţiile publice au ajuns în 2020 la 37 de miliarde de euro,  potrivit unui raport al Institutului pentru Politici Publice. Cu un procent de 17% din PIB alocat achiziţiilor, România se aliniază autorităților publice din UE, care cheltuiesc aproximativ 19 % din PIB în cadrul achizițiilor publice.

Prin volumul lor, achizițiile publice sunt importante pentru competitivitate oferind oportunități pentru întreprinderi, încurajând investițiile private și contribuind în mod concret la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Acest lucru este valabil mai ales în sectoare precum construcțiile, energia, transporturile, apărarea, tehnologiile informației și serviciile de sănătate, pentru care sectorul public este o sursă esențială de cerere.

În 2020, primele 50 de firme care au câştigat contracte de achiziţii publice aveau 27% din volumul pieţei achiziţiilor publice. În tot acest proces, un aspect important este asigurarea de garanții, care reprezintă o alternativă avantajoasă la scrisoarea de garanție bancară, necesară companiilor care participă la diverse licitații pentru achizițiile publice de bunuri și servicii și/ sau companiilor care încheie sau au în derulare contracte de execuție de lucrări de construcții cu beneficiari privați sau autorități publice. Asigurarea de garanții acoperă riscurile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale pentru orice tip de proiect, public și/ sau privat.

Avantajele Asigurărilor de Garanții Groupama

  • Posibilitatea participării la mai multe proceduri de achiziție publică
  • Alternativă la scrisorile de garanții bancare emise de către bănci, fără blocare de fonduri
  • Costuri reduse față de scrisorile bancare
  • Emiterea garanției într-un mod rapid și eficient

Tipuri de garanții oferite de Groupama Asigurări

1.Asigurarea de garanție privind oferta de participare la licitație (BID BOND)

Este instrumentul de garantare pe care ofertantul trebuie să îl prezinte beneficiarului în cazul participării la o procedura de achiziție publică.  Prin această asigurare, asigurătorul garantează irevocabil și necondiționat acordarea unei despăgubiri beneficiarului, în limita sumei asigurate, în situaţia în care asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din participarea la licitaţie.

2.Asigurarea de garanție de bună execuție a contractului (PERFORMANCE BOND)

Prin această asigurare, asigurătorul garantează acordarea unei despăgubiri beneficiarului, în limita sumei asigurate, dacă asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare (din punct de vedere cantitativ, calitativ sau al perioadei convenite) a obligaţiilor stipulate în Contract, în perioada de execuție/ prestare până la recepția lucrărilor/ serviciilor.

3. Asigurarea de garanție pentru perioada de întreținere/ mentenanță (MAINTENANCE BOND)

Asigurătorul garantează acordarea unei despăgubiri beneficiarului, în limita sumei asigurate, în situaţia în care asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stipulate în contract pentru perioada postrecepţie, începând cu data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ serviciilor.

4. Asigurarea de garanție privind returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)

Prin această asigurare, asigurătorul garantează acordarea unei despăgubiri beneficiarului, în limita sumei asigurate, dacă asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale referitoare la modul de utilizare şi returnare a avansului.

În anul 2020, primele brute subscrise pentru asigurările de garanții s-au situat la o valoare de circa 465 milioane de lei, înregistrând o majorare de peste 68% față de anul anterior. Valoarea indemnizațiilor brute plătite a fost de circa 40 milioane lei, conform raportului ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

Pentru mai multe informații despre cum poţi obţine o ofertă Groupama vizitaţi site-ul nostru Asigurare de garantii ( Bond) (groupama.ro) sau nu ezitați să ne contactați prin formularul de contact https://www.groupama.ro/contact, adresa de email: office@groupama.ro sau prin rețeaua noastră de vânzări și colaboratori.

 

Sus