Oferte locuri de munca top

Fonduri europe: Beneficiarii isi vor primi banii mai repede

1690.jpg Guvernul Romaniei a adoptat noi masuri care vizeaza eficientizarea platilor catre beneficiari, eliminarea blocajelor si a piedicilor artificiale in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.
Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, a declarat: „Masurile adoptate vizeaza reducerea termenului pentru plata sumelor datorate beneficiarilor de la cinci la trei zile, extinderea mecanismului decontarii directe a facturilor prin cereri de plata, dar si eliminarea unor bariere in implementarea proiectelor. […] Totodata, prevederile legale au fost completate si adaptate si la specificul POS Transport astfel incat acest mecanism sa devina functional si pentru beneficiarii programului care sunt in administrarea autoritatilor locale. O alta masura importanta, solicitata de piata, este cea prin care operatorii regionali au fost inclusi intr-un mecanism de asigurare a unui flux de numerar necesar continuarii investitiilor in cazul formularii unei sesizari de frauda, pana la momentul punerii in miscare a actiunii penale. Toate aceste modificari vor avea un impact important in accelerarea absorbtiei fondurilor europene.”
Astfel operatorii regionali de apa, care in prezent gestioneaza proiecte majore de infrastructura pentru sectorul de apa, in valoare totala de aproximativ doua miliarde de euro, au fost inclusi in mecanismul de asigurare a unui flux de numerar necesar continuarii investitiilor in cazul formularii unei sesizari de frauda, pana la momentul punerii in miscare a actiunii penale. Aceasta masura contribuie la eliminarea blocajelor financiare inregistrate in finalizarea lucrarilor pentru infrastructura de apa, cu impact in cresterea gradului de absorbtie si respectarea angajamentelor de mediu, astfel incat Romania sa nu fie sanctionata pentru neindeplinirea tintelor de conformare stabilite prin Tratatul de aderare la UE.
Totodata se va asigura sursa pentru plata TVA neeligibila, aferenta cheltuielilor rambursabile, pentru beneficiarii POS Transport din sectoarele naval, aerian si intermodal.
Mecanismul de plata va fi simplificat pentru a permite beneficiarilor care deruleaza operatiuni din conturile deschise la banci comerciale sa efectueze platile din contributia proprie direct catre prestatori/ furnizori din aceste conturi. Astfel, a fost redus termenul necesar efectuarii platii datorita eliminarii procedurilor intermediare de transferuri de fonduri de la beneficiari in contul din Trezorerie si mai departe in conturile prestatorilor/furnizorilor.
Modalitatile de aplicare a mecanismului de supracontractare vor fi modificate, urmarindu-se in primul rand aprobarea, la nivelul fiecarui program operational, de proiecte suplimentare care sa acopere, in integralitate, toate categoriile de fonduri disponibilizate in procesul de implementare. Va fi permisa supracontractarea la nivelul programelor operationale, intr-o limita aprobata de ordonatorul principal de credite, in vederea asigurarii unei absorbtii maxime.
Plafonul maxim ce poate fi folosit din venituri din privatizare va fi majorat de
la 3 miliarde de lei la 4 miliarde de lei, fapt care conduce la o crestere a capacitatii de a finanta proiectele pentru toate programele operationale. Aceasta masura asigura un flux de numerar optim la nivelul Autoritatilor de Management, care pot deconta rapid si integral sumele datorate beneficiarilor, evitandu-se astfel blocajele inregistrate in perioada anterioara, din cauza indisponibilitatii fondurilor de la bugetul de stat.

Sus