Solplanet x AeroFix

FNGCIMM ar putea garanta pentru proiectele de reabilitare termică

DSC00823O schemă de garantare, care poate fi utilizată ca instrument financiar pentru implementarea proiectelor de reabilitare a locuinţelor, a fost înaintată de către FNGCIMM autorităţilor publice competente. FNGCIMM propune un buget total de 48 milioane de euro pentru finanţarea noii scheme de garantare.

Schema propune să garanteze creditele bancare necesare unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pentru finanțarea contribuției proprii a beneficiarilor finali ai proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale, conform priorităților aprobate de consiliul local și hotârârilor asociațiilor de proprietari.

Proiectele de reabilitare energetică a clădirilor la standarde europene vor fi elaborate și implementate sub coordonarea autorităților locale. Pentru a beneficia de cota de finanțare nerambursabilă (grant), proiectele depuse de unitățile administrativ teritoriale la Agențiile de Dezvoltare Regională (organisme intermediare regionale POR), vor fi selectate potrivit condițiilor specifice din ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 (Operațiunea A), în cadrul POR 2014-2020.

Propunerea noii Scheme de garantare a co-finanțării locale a urmărit principiile unui program similar, apreciat ca model de succes de Comisia Europeană şi implementat de KredEx în Estonia şi are la bază studii oficiale care atestă că fondul de clădiri rezidențiale din România, realizat preponderent în perioada 1960-1990 a fost construit la standarde şi cu o performanță energetică scăzută şi că pentru aproape 2,9 milioane de locuințe există posibilitatea de economisire a utilizării energiei cu aproape 43%.

Creditele garantate pot fi acordate pe o durată cuprinsă între 5 şi 25 de ani, de către băncile finanțatoare, în vederea creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale vizate cu prioritate (blocuri de locuit din mediul urban), pentru reducerea consumului de energie, îmbunătățirea condițiilor locative la standarde UE, scăderea costurilor cu consumul de energie și a unor măsuri de consolidare a clădirii.

Beneficiarii schemei de garantare propuse de FNGCIMM sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, în parteneriat cu asociația de proprietari din clădirea eligibilă, supusă renovării în cadrul POR – Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1., Operațiunea A, care sunt beneficiarii finali ai proiectului.

Clădirea eligibilă trebuie să fie bloc de locuinţe construit în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950-1990, cu o înălțime de minim P+2, care nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani pentru același tip de activități (construcție/ extindere/modernizare) și care nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

Parteneriatul se concretizează prin încheierea unui contract între  primărie și asociația de proprietari care vizează toată perioada de implementare a proiectului, începând de la pregătirea documentației până la încetarea tuturor obligațiilor asumate față de terți, inclusiv monitorizarea indicatorilor de eficiență energetică și rambursarea creditului bancar de co-finanțare.

 

Garanţia va acoperi un procent de maxim 80% din valoarea creditului, în funcție de cerințele de co-finanțare ale fiecărui proiect de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale.

În scopul de a limita costul total al creditului garantat, se propune ca beneficiarii creditelor garantate (UAT) și beneficiarii finali (AP) să nu plătească comision de garantare, acesta urmând să fie suportat din fondul de garantare alocat schemei.

Sus