Oferte locuri de munca top

Finalizare proiect „PISC – Performanţă. Inovaţie. Strategie. Competenţă.”- POCU/ 295/ 3/ 8/ 120019

Societatea CEMACON S.A., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul: „PISC – Performanţă. Inovaţie. Strategie. Competenţă”, POCU/ 295/ 3/ 8/ 120019, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 19.08.2019 – 19.09.2019.

Valoarea totală a proiectului a fost de 543.623 lei, cu o valoare a finanţării nerambursabile în cuantum de 271.822,50 lei din care 231.039,79 lei din Fondul Social European.

Proiectul a vizat creşterea performanţei manageriale a CEMACON SA, prin derularea de programe de formare profesională în beneficiul a 52 angajaţi din ariile de management strategic şi resurse umane ale societăţii în vederea adaptării activităţii la dinamica sectorului economic competitiv Energie şi Management de Mediu. Principalele rezultate obținute ca urmare a implementării proiectului sunt: formarea și certificarea a 50 de angajaţi proprii care asigură managementul strategic al companiei, respectiv a 2 angajaţi din departamentul de resurse umane al CEMACON SA.

În urma implementării activităților previzionate în proiect, s-au obținut următoarele rezultate specifice: 11 angajați din aria de management de vârf și-au consolidat și extins competențele antreprenoriale și de management strategic, prin participarea la cursul „Competențe Antreprenoriale” și la „Programul de management strategic performant” (8 module de curs); 15 angajați din aria de management al vânzărilor și-au îmbunătățit competențele specifice în domeniul vânzărilor, prin participarea la programul de formare profesională, ”Managementul vânzărilor”, format din 3 module de curs, sesiuni de training individual, sesiuni de coaching individual și sesiuni de observare în teren; 14 angajați din aria de management al liniei de producție și-au îmbunătățit competențele de optimizare a proceselor de producție, managementul întreținerii, prin participarea la cursurile: ”Îmbunătățire procese”, ”Managementul mentenanței”, ”Managementul echipei”; 10 angajați din aria de management logistic și gestiune și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare cu colegii și de gestionare a relațiilor cu clienții, precum și a celor de planificare și organizare a activităților, prin participare la cursurile: ”Comunicare internă”, ”Organizarea și planificarea activității”, ”Managementul relației cu clienții”; 2 angajați ai Departamentului de resurse umane al companiei și-au îmbunătățit competențele specifice de gestionare a personalului și asigurare a managementului resurselor umane prin participarea la cursurile acreditate ANC „Inspector ResurseUmane” (1 persoană) și „Manager Resurse Umane” (1 persoană) și la cursul de perfecționare „NLP – Programare Neurolingvistică. Totodată, echipa de management strategic (50 persoane) a beneficiat de cursul „Securitate IT”.

De asemenea, proiectul a vizat îmbunătățirea politicii de mediu a societății CEMACON SA., prin realizarea Ghidului de competențe ȋn sectorul prioritar Energie şi Management de Mediu. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact:

Persoană de contact: dr. Alexandra CIULEA – manager de proiect Calea Turzii, Nr. 178 K, Etaj 1, Cluj-Napoca, Județ Cluj, România Telefon/Fax: 40 260 602 400 / +40 264 704 050

office@cemacon.ro

 

 

Sus