Solplanet x AeroFix

Facilități fiscale pentru angajarea tinerilor cu dizabilități

„În condiţiile în care deficitul de forţă de muncă, cel puţin în anumite domenii este o problemă reală, orientarea către tineri cu dizabilităţi poate fi o soluţie potrivită, mai ales că statul oferă o serie de facilități fiscale, deloc de neglijat, pentru angajarea acestora. Mai mult, apelând la programul nostru de angajare asistată, serviciile de recrutare, pre-screening și de formare și sprijin la locul de muncă sunt oferite gratuit. În plus, companiile își reduc semnificativ riscul privind selecția nepotrivită a angajatului, întrucât specialiștii noștri realizează o analiză detaliată a locului de muncă și a postului pentru a asigura o potrivire puternică între necesitățile angajatorului și abilitățile și competențele potențialului angajat”, afirmă dl. Nicolae Dobrescu, director executiv al HAO şi managerul proiectului LEAD – Labour market Employment for young Adults with a Disability.

Proiectul LEAD se adreseaza: tinerilor cu dizabilităţi; părinţilor şi aparţinătorilor acestora; companiilor; specialiştilor şi furnizorilor de servicii de angajare asistată.Proiectul este cofinanţat din EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment şi este implementat, în perioada 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2021, de un consorţiu transnaţional condus de către HAO, din care mai fac parte parteneri din alte 3 ţări: Valakupiai Rehabilitation Centre (Lituania), Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia) şi Status Employment (Marea Britanie), în calitate de partener expert. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea accesului tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa forţei de muncă, prin aplicarea unor măsuri optime în procesul de ocupare a acestora.

Proiectul se concentrează pe transferul de know-how şi a unui model de bună practică în domeniul angajării asistate care şi-a dovedit viabilitatea în Marea Britanie. „Modelul utilizează o strategie de parteneriat care să permită, pe de o parte, persoanelor cu dizabilităţi să obțină locuri de muncă şi să le păstreze pe termen lung și, pe de altă parte, companiilor să angajeze lucrători valoroși”, punctează dl. Robert Elston, director executiv, Status Employment. „Misiunea noastră nu se termină în momentul în care am plasat clientulîntr-o firmă, ci asigurăm servicii de suport și de asistență la locul de muncă. Păstrăm o legătură permanentă cu angajatorul pentru a identifica problemele ce apar pe parcursul procesului de integrare şi a le remedia. De asemenea, lucrăm cu membrii echipei din care face parte beneficiarul pentru a-i ajuta să comunice eficient şi constructiv cu acesta”, subliniază directorul executiv al Status Employment.

Pentru a aplica cele mai potrivite măsuri şi pentru a adapta corect modelul britanic la specificul fiecărei ţări, s-a pornit de la situaţia ocupării pe piaţa muncii a tinerilor cu dizabilităţi din: România, Lituania şi Portugalia. Astfel, în România, potrivit concluziilor Raportului naţional realizat în cadrul LEAD, una dintre principalele carențe în privinţa accesului pe piaţa muncii o constituie necunoaşterea potenţialului persoanelor cu dizabilităţi și, de aici, lipsa orientării profesionale corespunzătoare. În plus, potrivit documentului amintit, cel mai important factor care generează discriminare și care permite dezvoltarea și perpetuarea mecanismelor de discriminare structurale îl constituie calitatea serviciilor ocupaționale.Pentru a contribui la rezolvarea acestor probleme, comune de altfel celor trei țări, în fiecare sunt prevăzute câte un Centru de Servicii de Angajare Asistată şi un Centru de Resurse în Angajare Asistată, astfel încât cei aflaţi în căutarea unor răspunsuri şi a unui sprijin real să le obţină de la specialişti cu o experienţă solidă în domeniu. Vorbim despre: profilare vocaţională, consiliere pentru creșterea încrederii în sine, instruire și dezvoltarea abilităților, pregătire în vederea angajării, sprijin la locul de muncă şi în afara lui.

Datorită proiectului LEAD, firmele interesate să se implice în îmbunătăţirea situaţiei privind ocuparea tinerilor cu dizabilităţi vor beneficia de informare şi consultanţă în domeniul angajării asistate, de cursuri de formare pentru specialişti în angajare asistată, precum şi de un ghid de bune practici în angajarea tinerilor cu dizabilități. O primă sesiune de formare a avut deja loc la Constanța, în luna decembrie, până la finalul proiectului urmând a avea loc încă 23 de astfel de sesiuni, dintre care 7 în România. De asemenea, tot Constanța a deschis seria schimburilor de experiență între potențiali angajatori și tineri cu dizabilități, aflați în căutarea unui loc de muncă. Astfel, primele două astfel de întâlniri, din cele 27 prevăzute în proiect au avut loc la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” din Constanţa și la compania Dobre & Fiii, specializată în fabricarea produselor de morărit, panificaţie, patiserie şi cofetarie.

Datorită aceluiași proiect, 450 de tineri cu dizabilităţi cu vârsta între 15 şi 29 de ani, dintre care 180 din România, vor beneficia servicii de angajare asistată, vor participa la activităţi de formare profesională şi activităţi de voluntariat, precum si la întâlniri cu potenţiali angajatori. Părinţii si apartinătorii tinerilor cu dizabilităţi vor participa, de asemenea, la cursuri de formare în vederea asigurării suportului necesar tinerilor în vederea angajării pe piaţa liberă a muncii şi li se va asigura suport în vederea creării unor grupuri de ajutor reciproc pe aceasta temă.

Informaţii de background

Despre HAO

De peste 25 de ani, echipa Fundaţia Health Action Overseas România (HAO)susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme, dezvoltând programe de angajare asistată. (https://www.hao.org.ro/ro/)

Despre EEA and Norway Grants

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și Norvegiei către o Europă ecologică, competitivă și favorabilă incluziunii.Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa,și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări membre ale Uniunii Europene, din Europa Centrală și de Sud și țările baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Ţările donatoare au oferit 3,3 miliarde de euro prin scheme de subvenții consecutive între 1994 și 2014.    Pentru perioada 2014-2021, EEA and Norway Grants se ridică la 2,8 miliarde de euro. Prioritățile pentru această perioadă sunt: inovația, cercetarea, educația și competitivitatea; incluziunea socială, ocuparea în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; mediul, energia, schimbările climatice și reducerea emisiilor de carbon; cultura, societatea civilă, buna guvernare șidrepturile fundamentale; justițiași afacerile interne. (www.eeagrants.org)

Sus