Solplanet x AeroFix

Fabryo – Atlas Paints: Soluții fiabile şi eficiente de termoizolare – un instrument pentru atingerea ţintelor Strategiei Europa 2020

fabryo m

Descarca articol

Prezenţa clădirilor în peisajul natural are un impact inevitabil asupra mediului înconjurător, care, de cele mai multe ori, nu este perceput sau este perceput în proporţii reduse. Arhitecţii, inginerii constructori şi ecologiştii din întreaga lume sunt într-o efervescentă căutare de metode de determinare a efectelor pe care construcţiile locuite le au asupra mediului înconjurător şi asupra oamenilor.

În prima fază, clădirile sunt construite şi amplasate în peisajul natural, urmând planuri arhitectonice adaptate preferinţelor culturale şi folosind materialele şi tehnologiile de construcţie ale momentului. Apoi, ocupanţii trăiesc în aceste clădiri, menţinându-le în stare de funcţionare sau modernizându-le.

După un timp, clădirile îşi încheie durata de viaţă, iar materialele rezultate se reciclează sau se depozitează, iar pe locul lor fie se ridică alte clădiri, fie se repune în drepturi cadrul natural.

Clădirile exercită o poluare directă asupra mediului înconjurător reprezentată de produşii de ardere utilizaţi de sistemele convenţionale de încălzire, de apele uzate, de căldura pierdută sau reflectată de anvelopa clădirii, de deşeurile din construcţii, de freonii din instalaţiile de climatizare şi refrigerare.

Totodată, clădirile generează şi o poluare indirectă prin serviciile pe care le oferă ocupanţilor pentru a le asigura un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile meteorologice şi acustice.

Astfel, una dintre cele mai dificile probleme cu care omenirea se confruntă este creşterea emisiilor de dioxid de carbon (CO2), principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală a atmosferei.

Cercetările orientate în direcţia identificării strategiilor şi mijloacelor de rezolvare sustenabilă a problemelor energetice şi de mediu, au demonstrat că printr-o abordare interdisciplinară a clădirilor este posibilă atât o calitate bună arhitecturală, un mediu interior confortabil şi sănătos, cât şi un consum de energie redus – atribute ale unei clădiri eficiente energetic.

Şi pentru că eficienţa energetică este o miză majoră pentru viitorul Uniunii Europene şi al lumii, printre cele cinci obiective importante ale Strategiei Europa 2020, se află programul “20-20-20” care defineşte următoarele ţinte:

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 1990;

creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă până la 20%;

creşterea eficienţei energetice.

Creşterea eficienţei energetice precum şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se pot obţine prin reducerea consumului de energie determinată de o termoizolare eficientă şi fiabilă a clădirilor şi instalaţiilor. Există mai multe materiale folosite cu succes pentru izolarea termică: pluta, fibrele de celuloză, plăcile cu perlită, vata minerală din fibră de sticlă şi bazaltică, spuma poliuretanică, polistirenul expandat şi extrudat şi lista poate continua odată cu evoluţia tehnologică.

Unul dintre cele mai fiabile şi eficiente procedee de termoizolare este cel bazat pe polistiren extrudat, mai puţin mediatizat şi mai puţin utilizat datorită costurilor mai mari în comparaţie cu cele ale polistirenului expandat.

Polistirenul extrudat se produce folosind granule de polistiren termorezistente, de uz general (GP-PS), agenţi de expandare şi aditivi în cantităţi mici, cum ar fi coloranţi şi produse de ignifugare. Cristalele, împreună cu aditivii şi agenţii de expandare, se introduc într-o instalaţie de extrudere. Aici ingredientele se amestecă şi se topesc, în condiţii controlate de temperatură şi presiune înalte. Acest fluid fierbinte şi vâscos este forţat să treacă printr-un extruder (matriţă) şi, îndată ce iese din acesta, este expandat într-o spumă care este răcită şi tăiată în diverse forme şi dimensiuni. Ca urmare a procesului continuu de extrudere se formează un panou continuu de spumă solidificată, omogenă şi stabilă, cu celule poliedrice închise în proporţie de peste 95%, cu diametre de 0,1 – 0,4 mm şi cu o grosime a pereţilor de numai 1μm, ca în figura de mai jos:

Ca urmare a faptului că numai 3% din volumul produsului este materie solidă, iar restul de 97% este gaz, polistirenul extrudat are densităţi specifice şi proprietăţi de termoizolare excepţionale.

Fabryo – Atlas Paints produce din 2007, pe platforma din Tunari, polistiren extrudat AplaXfoam în gamele AplaXfoam BTF şi AplaXfoam RF, furnizând pieţei construcţiilor componente pentru o termoizolare eficientă de la fundaţie până la acoperiş.

Datorită monitorizării stricte şi continue a parametrilor de producţie, polistirenul extrudat AplaXfoam îşi păstrează pe termen lung caracteristicile tehnice specifice:

conductivitate termică scăzută (AplaXfoam BTF: 0,0323 W/mK; AplaXfoam RF: 0,0314 W/mK), mult mai bună decât a polistirenului expandat sau a diverselor tipuri de vată minerală;

rezistenţă foarte mare la umezeală datorită lipsei capilarităţii, cu mult mai bună decât a polistirenului expandat sau a vatei minerale;

rezistenţă la cicluri de îngheţ-dezgheţ;

rezistenţă înaltă la absorbţia apei, net superioară polistirenului expandat sau vatei minerale;

Acest aspect recomandă utilizarea polistirenului extrudat AplaXfoam şi în condiţii de umiditate continuă şi excesivă.

insensibilitate la variaţiile de temperatură şi rezistenţă la deformare în intervalul de temperatură (-50°C)- (+70°C); astfel,polistirenul extrudat AplaXfoam poate fi utilizat chiar şi pe faţade.

rezistenţă la acţiunea acizilor şi bazelor;

proprietăţi de autostingere;

material curat, fără miros, fără acţiune iritativă a pielii.

De asemenea, tehnologia unică pe care o foloseşte Fabryo – Atlas Paints asigură proprietăţi superioare plăcilor de polistiren extrudat, ca de exemplu:

dimensiuni constante şi uniforme;

rezistenţă foarte mare la compresiune (la o deformare de 10%) de peste 500 kPa (la o grosime a plăcii de 80 mm). De aceea, polistirenul extrudat AplaXfoam poate fi utilizat la izolarea termică a tălpii radierului şi a piscinelor;

rezistenţă la încovoiere de 300-400 kPa la AplaXfoam BTF şi de peste 500 kPa la AplaXfoam RF;

rezistenţă la tracţiune de peste 600 kN/m2.

Pentru evitarea formării punţilor termice la montare, plăcile de polistiren extrudat AplaXfoam au marginile profilate în forma literei “L”. Plăcile de polistiren extrudat AplaXFoam RF au suprafaţa lisă, fiind în general recomandate pentru termoizolarea suprafeţelor orizontale.

Plăcile de polistiren extrudat AplaXfoam BTF au suprafaţa canelată şi raşchetată pentru o bună aplicare şi aderenţă a adezivului de polistiren, fiind în general recomandate pentru suprafeţe verticale.

Aceste detalii constructive sunt ilustrate în imaginile următoare:

Lipirea şi şpăcluirea plăcilor de polistiren extrudat AplaXfoam se face cu ajutorul adezivului AplaMultiFix. Acesta este ideal şi pentru vata minerală de sticlă, vata bazaltică, polistiren expandat, panouri termoizolante lemnoase (pluta expandată, panouri de vată de lemn, panouri de celuloză aglomerată), OSB, HDF, MDF etc.

Prezenţa fibrelor sintetice, care conferă o flexibilitate sporită, precum şi rezistenţa produsului la factorii de mediu măresc durabilitatea termosistemului.

În funcţie de condiţiile de climă (umiditate, temperatură, viteza vântului, etc), de orientarea la punctele cardinale, de elementul de construcţie care trebuie izolat termic (fundaţie, soclu, intrados subsol, perete exterior, terasă, acoperiş, pardoseală), se alege soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic.

Ca urmare a caracteristicilor tehnice prezentate anterior, recomandăm utilizarea plăcilor de polistiren extrudat AplaXfoam BTF şi AplaXfoam RF în scopul izolării termice, în următoarele cazuri:

Elementele de construcţie pe care se montează AplaXfoam BTF AplaXfoam RF
Fundaţii şi soclu x
Radier şi talpa radier x
Pereţi de subsol x
Acoperişuri – terasă necirculabilă şi circulabilă, clasică şi inversată x
Acoperişuri verzi x
Pereţi dublii cu gol interior x
Pereţi exteriori – faţade clasice/ faţade ventilate/ elemente prefabricate tip sandwich/ diafragme de beton armat x
Structuri – stâlpi, grinzi, centuri din beton x
Placa pe sol x
Pardoseli de piscine / camere frigorifice x
Pereţi de piscine / camere frigorifice x

Având în vedere că soluţiile de termoizolare cu polistiren extrudat sunt mai puţin promovate şi mai puţin cunoscute, cu toate că generează multiple beneficii, vom continua acest subiect în numărul următor prezentând diverse procedee de termoizolare pentru fiecare element de construcţie.

Din cuprins:


Sus