Oferte locuri de munca top

Digiconstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor

“Digiconstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor” – cod SMIS 143383

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/860/3/12/143383

În baza contractului de finanțare nr. 31100 / 03.11.2022, FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII în parteneriat cu WOLFBAU GROUP S.R.L. au implementat cu succes proiectul ”Digiconstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor” – cod SMIS 143383, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul s-a derulat la nivel național, în toate cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României, pe o perioadă de 14 luni, respectiv între 04.11.2022 –  31.12.2023.

Obiectiv general: realizarea unui program integrat de informare, formare și certificare într-o paletă completă de competențe digitale pentru un număr de 350 de angajați din sectorul construcții, minim 35 de IMM-uri și asistarea a cel puțin 10 dintre acestea în introducerea de programe relevante de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.

Rezultatele proiectului:

  • 72 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) sprijinite în vederea promovării unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, precum și a îmbunătățirii nivelului de cunostințe / competențe / aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI;
  • 10 programe de formare dezvoltate, cu scopul creșterii nivelului de competențe digitale ale angajaților;
  • 372 angajați care au beneficiat de cel puțin un program de formare în cadrul proiectului DIGICONSTRUCT;
  • Peste 320 persoane care au dobândit o calificare / care si-au validat competențele în sectoarele economice / domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant;
  • 10 IMM-uri consiliate în vederea organizării și implementării de programe de învățare la locul de muncă, cu scopul formării angajaților în utilizarea de instrumente digitale de lucru.

Valoarea totală a proiectului: 2.889.523,10 lei, din care contribuția UE este în valoare de 2.844.321,21 lei.

Sus