Oferte locuri de munca top

Contractul de finantare pentru Centrul Regional de Competente din Timisoara a fost incheiat

Primaria Timisoara a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive”.
Proiectul are o durata totala de 27 de luni si un buget total de 12,62 milioane lei (inclusiv TVA) din care valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata este de 4,9 milioane lei (exclusiv TVA).
Investitia este finantata in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”.
Centrul va fi localizat in Parcul Industrial Freidorf – Municipiul Timisoara.
Contractul de executie lucrari de constructii si instalatii a fost incheiat in luna iulie 2013 cu societatea Constructim. Lucrarile au fost demarate in baza ordinului de incepere al lucrarilor in data de 3 septembrie 2013.
Constructia a fost trasata, au fost finalizate lucrarile de fundare, a fost realizata structura metalica a halelor, a fost montat acoperisul, au fost executate soclurile, zidaria si lucrarile de tencuire. Au fost executate retelele de distributie interioare pentru utilitati si au fost efectuate probele inaintea turnarii pardoselilor. Au fost turnate pardoselile industriale pe cele trei corpuri, s-a cofrat si s-a turnat planseul peste parter la corpul de birouri. Se lucreaza in continuare conform graficului de executie lucrari.
Centrul va sustine implementarea unui pachet de servicii si a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sector, toate acestea vizand cresterea competentelor furnizorilor regionali din domeniul constructii de masini/automotive si, implicit, cresterea performantei sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltarii durabile a polului urban de crestere Timisoara prin cresterea atractivitatii zonei pentru investitii.

Sus