Oferte locuri de munca top

Constructie hala trimodala- ILR LOGISTICA ROMANIA

S.C. ILR Logistica Romania S.R.L. a lansat o procedura competitiva pentru atribuirea unui contract de lucrari avand ca obiect lucrari de constructii si instalatii, exterioare, imprejmuire si bransamente, data limita de depunere a ofertelor fiind stabilita pentru ziua de 10.06.2019 ora 10,00.

Anuntul de participare aferent procedurii de atribuire a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub nr. 2019/S 077-184256, acest anunt putand fi consultat la urmatorul link:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184256-2019:TEXT:RO:HTML

De asemenea, documentatia de atribuire continand conditiile de participare si caietul de sarcini poate fi descarcata in mod nerestrictionat de la adresa:

http://www.ilr.com.ro/tender-for-hpgpg-stage-ii-hall-construction.html

In acest context, ILR Logistica Romania S.R.L. invita toate firmele specializate in executia de lucrari de construstructii structuri metalice sa participe in cadrul procedurii prin depunerea de oferte, in vederea selectarii antreprenorului care va fi desemnat pentru executarea lucrarilor.

Sus