Oferte locuri de munca top

Consolidarea clădirilor unifamiliale la scară largă: exemplul Olandez

Anotech face parte alături de Hopper Engineering din grupul de companii care realizează evaluări tehnice ale clădirilor rezidențiale din zona Groningen, Olanda. Prezența cutremurelor generate de extracția gazului impune reducerea riscului de avariere pentru clădirile din zonă. Astfel, planul pe termen lung al instituției coordonatoare din Groningen (Nationaal Coördinator Groningen – NCG) presupune evaluarea stării actuale a clădirilor și implementarea măsurilor de consolidare, în funcție de rezultatele evaluărilor tehnice, ținând cont de acțiunea seismică cu o perioadă medie de recurență de 2475 de ani..

Mare pare a fondului construit din Olanda este compus din clădiri de zidărie nearmată, construite fără să fi existat prevederi legate de acțiunea seismică. Strategia propusă de reducere a riscului seismic este bazată pe analize de risc seismic care permit prioritizarea intervențiilor, ghiduri și normative de calcul structural elaborate pentru diverse tipologii (locuințe individuale, clădiri avariate sau clădiri istorice) și proiecte pilot de testare.

Figura 1 Sprijinire temporară a unei clădiri de zidărie nearmată din regiunea Groningen

Pentru evaluarea performanței structurale sub acțiunea seismică, au fost stabilite trei niveluri de evaluare:

  1. Analiză aproximativă: folosind metoda forțelor static echivalente
  2. Analiză detaliată
  3. Analiză neliniară detaliată

În mod curent, clădirile de locuințe unifamiliale cu pereți de zidărie portantă sunt evaluate folosind analize static neliniare (capacitatea pereților la acțiuni în plan), analize cinematice neliniare (capacitatea pereților la acțiuni în afara planului) și analize modale cu spectru de răspuns pentru evaluarea șarpantei și a torsiunii clădirii. Pentru situațiile în care este justificată folosirea analizelor dinamice neliniare, se optează pentru această metodă cu scopul de a reduce costurile și impactul măsurilor de consolidare necesare.

Strategia de consolidare este bazată pe ipoteze generale, simplificate de abordare a intervențiilor, în funcție de deficiențele structurale rezultate. Portalul proiectului pune la dispoziție un catalog de măsuri de consolidare pentru care există coduri unice de identificare, descrieri sumare, schițe standard și estimări de preț. Aceste măsuri au fost stabilite astfel încât să răspundă unui set de deficiențe structurale identificate ca fiind reprezentative pentru fondul construit (prezența elementelor nestructurale la înălțime: coșuri de fum sau parapete, planșee flexibile, pereți de fronton insuficient legați de șarpantă), reprezentând soluții eficiente, cu costuri reduse și suficient de rapide pentru a îmbunătăți semnificativ performanța structurală.

         

Figura 2 Consolidare cu fâșii de carbon și plase (QuakeShield): a) teste de laborator, b) soluție implementată în piață

Strategia folosită în Olanda pentru a reduce riscul seismic în cazul clădirilor rezidențiale unifamiliale reprezintă un exemplu de bune practici în domeniu iar compania Anotech este convinsă că experiența dobândită prin participarea la un astfel de program să poată fi folosită și în România.

Anotech este o companie de consultanță și proiectare din România cu o expertiză bogată în proiectarea structurilor în zone seismice, proiectarea structurilor de telecomunicații și proiectarea spațiilor industriale și logistice. Anotech a oferit servicii de proiectare și expertizare pentru proiecte din România, Statele Unite, Franța și Țările de Jos. Compania a efectuat peste 50 de expertize tehnice pentru clădiri unifamiliale afectate de extracția de gaze din regiunea Groningen. Mai multe detalii despre companie precum și proiecte reprezentative se pot găsi pe: https://www.anotech.ro

[1] www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

[2] NAM Groningen 2013: Preliminary Structural Upgrading Strategy for Groningen, ARUP

[3] Hazard and risk assessment for induced seismicity in Groningen, Report November 2015

[4] www.energypost.eu

[5] www.quake-shield.com

 

 

 

 

 

 

Sus