Solplanet x AeroFix

Comercializarea lemnului: noi măsuri de control

bar-61848_640Guvernul a stabilit noi obligaţii ce revin operatorilor economici care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, conform normelor UE.

În cadrul acestui regulament au fost adoptate măsuri ce vizează interzicerea introducerii pe piaţa internă (Uniunea Europeană) pentru prima dată a lemnului recoltat ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta.

Astfel, potrivit actului normativ adoptat de Guvern operatorii, persoane fizice sau juridice, care introduc pentru prima dată lemn şi produse din lemn pe piaţa UE, corespunzătoare codurilor menţionate, trebuie să utilizeze un sistem de analiză şi gestionare a riscurilor recoltării ilegale a lemnului, sistem Due Diligence. 

Sistemul „due diligence” include trei elemente inerente gestionării riscului: accesul la informații, evaluarea riscului și atenuarea riscului identificat. Sistemul „due diligence” are scopul să asigure accesul la informații privind sursele și furnizorii de lemn și produse din lemn introduse pe piața internă pentru prima dată, inclusiv informații relevante, cum ar fi respectarea legislației aplicabile, țara de recoltare, specia și cantitatea și, după caz, regiunea subnațională și concesiunea de recoltare, codul corespunzător produsului și beneficiarul.

Aceste informații sunt introduse de operatorul economic care deține lemnul sau produsele din lemn într-un Registru de evidență, care se păstrează o perioadă de 5 ani și vor fi puse, la cerere, la dispoziția autorităților.

La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem „due diligence”, agentul constatator acordă un termen de maximum 60 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale UE se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora, în acord cu prevederile din Regulament. Legalitatea recoltării lemnului importat – provenienţa legală – se atestă prin licenţe FLEGT şi certificate CITES și prin documente eliberate de statele exportatoare, în conformitatea cu legislația națională. Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc aceste condiții sunt considerate fără proveniență legală.

Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează astfel:

  • Nerespectarea de către operatorii economici a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem „due diligence”, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei;
  • Neîndeplinirea obligațiilor de către o organizație de monitorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei;
  • Implementarea de către operatorii economici a propriului sistem „due diligence” care nu este conform Regulamentului european, utilizarea necorespunzătoare a propriului sistem sau a unuia instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă între 1.000 lei și 6.000 lei.

Constatarea şi sancţionarea acestor contravenţii se fac de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.

Sus