Oferte locuri de munca top

Cerere de oferte

IMOBILI NETWORK DEVELOPMENT, in calitate de manager de proiect, organizează

 SELECȚIE DE OFERTE

PENTRU URMĂTORUL OBIECTIV DE INVESTIȚII :

IMPLEMENTARE MASURI  pentru conformarea cladirii la cerintele de SECURITATE LA INCENDIU

 

 

Amplasament: Bucuresti, sector 2, bd Pierre de Coubertin 3-5, ELJ Proprietati – Office Building;

 Beneficiarul lucrărilor: ELJ Proprietati S.A.

 

 

Investiția vizează următoarele capitole de lucrări, conform proiect:

  • Conformarea elementelor de constructii (compartimentari interioare rezistente la foc case de scara si spatii tehnice)
  • Conformarea elementelor de tamplarie cu rol in limitarea propagarii incendiilor (usi interioare)
  • INSTALATII INTERIOARE SI EXTERIOARE SANITARE-PSI
  • INSTALATII DESFUMARE SUBSOL PARTIAL
  • INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI SI CURENTI SLABI;

   Lucrările se propun a fi demarate la sfarsitul lunii octombrie cu termen de finalizare decembrie 2019.

Ofertarea se va face obligatoriu pentru TOATE capitolele și categoriile de lucrări cuprinse în liste, respectând instrucțiunile și structura capitolelor de lucrări din documentația de ofertare pusă la dispoziție. Nu se acceptă oferte parțiale.

 Data limită de depunere a ofertelor este 18.10.2019 – Ora 18.00.

 Cei interesați de contractarea lucrărilor in formatul solicitat sunt rugați să-și anunțe intenția și disponibilitatea pentru obținerea caietelor de sarcini. Solicitarea documentațiilor se va face doar prin transmiterea unei cereri scrise cu indicarea societății care va face oferta și a persoanei desemnate pentru menținerea legăturii din partea ofertantului. Cererea se poate depune la sediul beneficiarului sau scanată pe una din adresele de poștă electronică puse la dispoziție.

 Ca urmare a anunțării intenției de participare depuse și înregistrate la sediul beneficiarului, cei interesați vor primi in format electronic instrucțiunile de ofertare și documentația de ofertare (listele de cantități, proiect tehnic, contract de execuție antrepriză generală).

 Caietele de sarcini si documentația de ofertare se pot ridica de către solicitanți, în format electronic, de la sediul SC IMOBILI NETWORK DEVELOPMENT SRL, București, b-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sect 2 București, in intervalul 07.10.2019 – 10.10.2019, sau se livrează prin poștă electronică. Pentru ridicare personală, delegații vor prezenta împuternicire.

 Contact:            IMOBILI NETWORK DEVELOPMENT tel 021-3076050, fax 021-3076051

 arh. Mihai Georgescu:               0740.222.372

mihai.georgescu@imobilidevelopment.ro

 

Sus