Oferte locuri de munca top

Ce va finanta Sibiul cu un buget de investitii de circa 400 mil lei

Bugetul total preconizat pentru anul 2019 al municipiului Sibiu  este de 778,44 milioane de lei, mai mare cu aproximativ 12% decât anul trecut. Suma totală a bugetului poate suferi unele modificări după comunicarea de către Administrația Finanțelor Publice a sumelor de revin municipiului Sibiu de la bugetul de Stat

Totalul bugetului propus este alocat astfel:

– Pentru secțiunea de funcționare care reprezintă gospodărirea orașului, de la salubrizare, deszăpezire și iluminat public și până la mobilierul urban, precum și cheltuielile cu funcționarea Primăriei Sibiu și a serviciilor publice – 379,42 milioane lei și
– Pentru secțiunea de dezvoltare, adică investițiile în spații și obiective publice – 399,02 milioane lei.

Cele mai importante sume din bugetul local, care includ și fonduri europene nerambursabile contracte, se vor aloca către următoarele domenii:

 ÎNVĂȚĂMÂNT – 112,97 milioane de lei, reprezentând 14,5% din bugetul local.

Principalele lucrări de investiții prevăzute la acest capitol pentru anul 2019 sunt:

– construcția noului Liceu de Artă
– finalizarea mansardării școlii Regina Maria
– extinderea școlilor Nicolae Iorga, I.L. Caragiale și Regele Ferdinand și construcția de săli de sport
– construcția a două creșe, pe str. Hațegului (Ștrand) și respectiv str. Constructorilor (Țiglari)
– reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice a școlilor 1, 21 și Radu Selejan și a Liceului Teoretic Constantin Noica
– reabilitarea internatului Liceului Independența

Sume importante s-au alocat din bugetul local și pentru alte lucrări de modernizare a clădirilor în care funcționează unități de învățământ și pentru dotarea acestora.

 SĂNĂTATE – Pentru Spitalul de Pediatrie se alocă din bugetul local o sumă de 8,9 milioane de lei pentru investiții, în completarea veniturilor proprii ale Spitalului , ajungându-se astfel la un buget total pentru Spitalul de Pediatrie de 81,87 milioane de lei.

Dintre investițiile prevăzute pentru anul 2019 amintim:

– extinderea și dotarea Compartimentul pentru urgențe
– amenajarea curții secției de boli infecțioase de pe strada Transilvaniei
– amenajarea de spații noi medicale și administrative la secția de ortopedie
– achiziționarea de aparatură și mobilier pentru secția de terapie intensivă.

 CULTURĂ, SPORT, AGREMENT ȘI PARCURI – 149,30 milioane de lei, reprezentând 19% din buget.

Pentru cultură au fost alocate 58,03 milioane de lei, din care 41,73 milioane lei reprezintă bugetele celor trei instituții culturale subordonate Consiliului Local Sibiu, finanțate din bugetul local.

Finanțarea propusă pentru sport, agrement și parcuri este de 91,26 de milioane de lei. Cele mai importante investiții la acest capitol sunt:

– continuarea mordernizării Băii Populare
– modernizarea Stadionului Municipal – etapa a II-a
– construcția unui centru de agrement și sport
– continuarea amenajării Lacului lui Binder
– reamenajarea parcului Sub Arini pentru care se va organiza un concurs de soluții în 2019
– finalizarea amenajării skate park-ului din zona Obor
– modernizarea parcului din Piața Cluj
– amenajarea unei zone de agrement lângă Piața Obor
– amenajarea de terenuri de sport pe strada Viitorului
– crearea unui Art Park în Parcul Cetății
– reparații capitale ale zidului Cetății și a celor trei turnuri de pe strada Cetății
– modernizarea adăpostului pentru urși, amenajarea țarcurilor și adăpostului pentru jaguar, tigrii și lei la Grădina Zoologică

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ – 228,38 milioane lei, reprezentând 30% din totalul bugetului.

Cele mai importante investiții la acest capitol, structurate în funcție de scop:

Pentru decongestionarea traficului:

– Modernizarea drumului peste Câmpșor pentru conectarea directă a cartierelor Turnișor și Ștrand – în 2019 este prevăzută realizarea proiectării, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vor fi alocate fonduri pentru execuția lucrărilor
– Modernizarea podului de pe strada Rozmarinului – proiectare și execuție
– Reconfigurarea carosabilului pe Calea Cisnădiei la intrarea în municipiul Sibiu – este în curs de realizare studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vor fi alocate fonduri pentru execuția lucrărilor
– Amenajarea drumului de legătură între Intrarea Arieșului și strada Siretului pentru decongestionarea intrării/ieșirii din oraș înspre/dinspre Cisnădie – proiectare
– Crearea de drumuri de legătură noi între zona industrială vest și Calea Șurii Mici – proiectare
– Achiziționarea a 10 autobuze Euro 6
– Dezvoltarea sistemului Sibiu Bike City – centru de închirieri biciclete
– Podul nou peste Cibin în zona cartierului Reșița ca variantă pentru podul Gării, împreună cu drumurile de legătură cu arterele principale – studii de proiectare
– Reabilitarea și extinderea podului Peco de pe șoseaua Alba Iulia – se va realiza proiectarea, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici se vor aloca fondurile pentru execuția lucrărilor

Reabilitarea cartierelor de blocuri și a străzilor:

– reparații capitale în Hipodrom, în zona străzilor N. Iorga – Calea Cisnădie – Aleea Frații Buzești – începute în 2018
– reparații capitale în Turnișor – începute în 2018
– reparații capitale în Broscărie – execuție în 2019
– reparații capitale în zona străzilor Henri Coandă – Oțelarilor – execuție
– reparații capitale în Ștrand – proiectare și execuție
– reparații capitale în Hipodrom, între străzile N. Iorga – Luptei – Milea – Rahovei – bdul Mihai Viteazu – proiectare și execuție
– reparații capitale în Hipodrom între străzile N. Iorga – Oștirii – Rahovei – bdul M. Viteazu – proiectare și execuție
– reparații capitale în Terezian – proiectare
– reparații capitale în cartierul Veterani – proiectare
– modernizarea a 39 de străzi de pământ: Zăvoi (tronson II), Neppendorf, Mozaicului, Granitului, Varului, Bradului, Macazului, Viilor, Cucului, Lucernei, Trandafirilor, I. Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului, Dulgherilor, Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor, Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschil, Lăcrămioarelor, Băicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu, Cisnădioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacăra, Tineretului, 16 februarie
modernizarea străzilor Dorobanților, Tractorului, Lacul lui Binder, Podului, Monaco, Fabricii – execuție

Parcări

– amenajare parcări în zonele de blocuri
– parcare subterană în Piața Gării
– parcare supraterană în cartierul Hipodrom
– parcare subterană sub Piața Cibin

Siguranța circulației

– semaforizare, semnalizare și iluminat inteligent la trecerile de pietoni
– montarea unor delimitatoare pentru pistele de biciclete

Excedentul bugetar al Sibiului – sursa de finanțare pentru proiectele majore

Excedentul bugetar al Sibiului la 31.12.2018 a fost în sumă 367,17 milioane lei.

“Acești bani sunt alocați pentru realizarea marilor proiecte pe care Sibiul le va finanța din bugetul propriu. Din excedent vom acoperi doar o parte din costurile proiectelor pe care le-am demarat sau urmează să le inițiem, care însumează peste 546 de milioane de lei.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Proiectele ale căror costuri vor fi acoperite parțial din excedent:

  1. Contracte încheiate în valoare de 129,14 milioane de lei, lucrările fiind în curs. Dintre acestea le amintim pe cele mai importante:

– construcția noului Liceu de Artă, reabilitarea Băii Populare,

– amenajarea sistemului de supraveghere video, achiziția de autobuze,

– amenajarea Lacului Binder, reabilitarea Stadionului,

– reparații capitale în zona de blocuri Turnișor și în zona Broscărie,

– mansardarea școlii Regina Maria

  1. Proceduri de achiziție în curs pentru contractarea lucrărilor care însumează 46,26 milioane lei.Dintre acestea amintim:

– reparații capitale în zona străzilor H. Coandă – Oțelarilor,

– reconfigurarea carosabilului pe str. Monaco,

– modernizarea străzilor Tractorului, Fabricii, Lacul lui Binder,

– construcția de adăposturi la Zoo.

III. Investiții pentru care studiul de fezabilitate și proiectul au fost realizate și, după aprobarea bugetului, urmează să se organizeze procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor în valoare de 159,19 milioane lei. Dintre acestea menționăm:

– a doua etapă de modernizare a Stadionului Municipal,

– amenajarea parcării supraterane din Hipodrom,

– reparații capitale în cartierul Hipodrom între străzile Iorga – Luptei – Milea – Rahovei -bdul M. Viteazu,

– extinderea școlii I.L. Caragiale, modernizarea străzii Podului,

– modernizarea podului de pe strada Rozmarinului,

– realizarea noului Plan Urbanistic General al Sibiului

  1. Investiții pentru care studiile de fezabilitate au fost aprobate deja, fiind în curs de alcătuire documentația de licitație pentru realizarea proiectului tehnic și a execuției – proiecte în valoare de 211,48 milioane de lei.Dintre acestea amintim:

– reparații capitale în cartierul Ștrand,

– amenajarea parcării subterane din Piața Gării și Piața Cibin,

– reabilitarea drumului vechi din stațiunea Păltiniș,

– extinderea școlii Regele Ferdinand și construcția unei săli de sport

Implementarea proiectelor selectate în cadrul programului de bugetare participativă este de asemenea inclusă în bugetul acestui an: montarea delimitatoarelor pentru pistele de biciclete, amenajarea trecerilor de pietoni iluminate inteligent, amenajarea art park-ului, instalarea ecranelor LED în pasajul subteran Bulevard, modernizarea parcului Piața Cluj, implementarea conceptului Smart City Bus, Sibiul Verde, programul educațional Mâinile curate salvează vieți și dotarea curților școlilor și grădinițe cu jocuri educative.

 

 

 

Citiți și:

Afacere de 1 miliard de euro la Romexpo

Cu profit de 15 – 20%, dezvoltatorii romani merg inainte cu proiectele rezidentiale

Un ansamblu cu 400 apartamente va fi construit in provincie

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.1/ martie 2019

Sus