Oferte locuri de munca top

Către ce proiecte vor fi distribuite 1,6 miliarde euro din fonduri europene

articol 01  Descarca articolul

Investiţii de peste 1,6 miliarde de euro vor putea fi realizate cu finanţare europeană în cadrul primelor patru apeluri de proiecte ale Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, lansate în cursul lunii martie de Ministerul Dezvoltării Regionale.

Apelurile de proiecte lansate sunt: 6.1 – modernizarea sau reabilitarea reţelei de drumuri judeţene (cu un buget total de 807 milioane de euro); 3.1.A – creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale (447,75 milioane euro); 5.1 – conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (270,83 milioane euro), respectiv 5.2 – realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (103,85 milioane euro).

Depunerea proiectelor va demara în cursul lunii mai şi se va încheia în luna noiembrie.

“Ceea ce fac programele POR în noua filosofie este să încerce o concentrare financiară pe anumite zone pentru ca prin fondurile europene, de la bugetul de stat şi prin resursele locale să putem să omogenizăm dezvoltarea, să aducem zonele mai sărace, mai puţin dezvoltate, cât mai aproape de o medie a dezvoltării României măcar şi încet – încet spre o medie a dezvoltării europene”, a declarat prim-vicepreşedintele Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale, cu ocazia lansării primelor apeluri.

În noul exerciţiu financiar va fi punctată şi “inteligenţa” proiectelor, în sensul în care vor fi acordate punctaje suplimentare pentru măsuri legate de dezvoltare durabilă şi politici în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminare etc.

Toate proiectele vor fi verificate calitativ. Ele vor trebui să obţină un punctaj minim pentru a primi finanţare. Se vor acorda punctaje suplimentare pentru proiectele care creează o reţea, proiectele aflate într-un stadiu avansat, cele care deservesc o parte importantă de populaţie şi cele care au un impact strategic.

Totodată, noile ghiduri solicită mai puţine documente pentru proiecte. Astfel, MDRAP vizează reducerea perioadei de evaluare şi de selecţie a proiectelor şi a tuturor procedurilor până la semnarea contractelor până la o durată estimată la 5 – 8 luni.

De asemenea, se încearcă pentru toate priorităţile de investiţii din POR utilizarea unui singur model de contract standard.

2.200 de km de drumuri judeţene vor fi modernizaţi

Apelul de proiecte pentru modernizarea drumurilor judeţene va avea un buget total de 807 milioane de euro, incluzând şi cofinanţarea naţională. Bugetul va fi împărţit în alocări regionale fixe.

Depunerea de proiecte va începe pe 16 mai şi se va finaliza în decurs de şase luni. Depunerea poate fi suspendată mai devreme dacă finanţarea solicitată de proiectele primite atinge 150% din alocare.

Pentru acest apel pot solicita finanţare toate consiliile judeţene, precum şi parteneriatele între acestea sau parteneriate între un consiliu judeţean şi un municipiu, oraş sau comună. Proiectele trebuie să aibă o valoare cuprinsă între un milion de euro şi 50 de milioane de euro. Ca excepţie, proiectele care se realizează în parteneriat între mai multe judeţe, pot ajunge la o valoare maximă eligibilă de 69,5 milioane euro. Contribuţia beneficiarului va fi de 2%.

Obiectivul acestei axe constă în modernizarea a circa 2.200 de km de drumuri judeţene.

Pentru prioritizarea investiţiilor pe această axă, un criteriu avut în vedere este populaţia – cu cât investiţia deserveşte o reţea demografică mai mare cu atât este considerată mai performantă şi este punctată suplimentar. De asemenea, este punctat impactul strategic raportat la regiune. Totodată, mai este punctat şi caracterul de unică legătură al respectivului drum sau dacă reprezintă cea mai economică variantă de parcurs pentru comunităţile aflate de-a lungul său.

Investiţiile au fost prioritizate în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională, corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT). Pot fi luate în discuţie exclusiv drumurile judeţene care fac legătura în mod direct sau indirect cu reţeaua europeană – TEN-T, a precizat Sorin Maxim, secretar de stat în cadrul MDRAP.

În cadrul proiectelor pot fi finanţate lucrări pentru modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene, dar şi construcţia sau modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean, construirea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei, precum şi construirea, modernizarea sau reabilitarea de pasaje şi noduri rutiere şi construirea pasarelelor pietonale.

Pe de altă parte, tipologia lucrărilor care pot fi finanţate este mai diversificată decât în programarea 2007 – 2013. Dacă înainte, finanţarea a vizat reabilitarea drumurilor, acum se va axa pe modernizare. De exemplu, în zona traversată de drum, fie că este urbană sau rurală, se poate interveni şi cu lucrări care ţin de confortul cetăţenilor: trotuare sau piste de bicicletă în cadrul localităţilor.

“Din datele pe care le avem, consiliile judeţene au majoritatea proiectelor pregătite cel puţin la faza de studiu de fezabilitate sau de documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)”, apreciază Gabriel Friptu, director general fonduri europene în cadrul MDRAP.

Toate oraşele pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

Apelul de proiecte ce vizează creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale are un buget total de 447,75 milioane euro, incluzând cofinanţarea naţională.

Faţă de POR 2007 – 2013, aceste tipuri de investiţii pot fi acum realizate de toate oraşele, nu doar de municipiile reşedinţă de judeţ.

Proiectele trebuie să aibă o valoare cuprinsă între 100.000 de euro şi 5 milioane de euro. Fiecare proiect poate include până la 10 blocuri de locuinţe, cu minim parter + două etaje, construite în perioada 1950 – 1990.

60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor vor fi suportate din fondurile europene şi din bugetul de stat, iar restul de 40% de către primării şi asociaţiile de proprietari. Asociaţia de proprietari trebuie să contribuie cu 25% din valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor de construcţii – montaj şi echipamente din cadrul devizului general. Costurile de proiectare şi de pregătire a proiectului revin strict în responsabilitatea autorităţii publice locale.

Pe de altă parte, cuantumul contribuţiei proprietarilor poate fi redus în cazul persoanelor aflate în dificultate. De asemenea, dacă autorităţile dispun de resurse pot să preia în primă fază şi contribuţia proprietarului, pe care să o recupereze ulterior în termen de 5 ani.

Obiectivul acestei axe vizează îmbunătăţirea clasificării energetice pentru un număr de circa 129.000 de locuinţe.

Şi aici, în noul POR a fost îmbunătăţită tipologia de lucrări finanţabile, în sensul că dacă până acum era vizată strict anveloparea termică, acum pot fi abordate lucrări mai ample. De exemplu, pot fi executate şi intervenţii de consolidare, de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic (inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic), modernizarea sistemului de încălzire – repararea sau înlocuirea centralei termice de bloc, achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura şi/sau centrale termice pe biomasă etc.), implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice – achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea energiei electrice etc.

Pentru această schemă de finanţare, primăriile sunt încurajate să identifice zonele pentru care pot propune proiecte, în baza unei strategii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. MDRAP are în vedere să deschidă în cursul lunii aprilie şi axa pentru reabilitarea termică a clădirilor publice, potrivit declaraţiilor ministrului dezvoltării.

45 de obiective de patrimoniu vor fi restaurate

MDRAP a lansat în luna martie şi ghidul pentru intervenţii de protejare, promovare şi dezvoltare a patrimoniului natural şi cultural.

Depunerea de proiecte se va face în perioada 25 mai – 25 noiembrie.

Bugetul previzionat pentru acest apel este de 270,83 milioane de euro. Pot solicita finanţare autorităţile publice centrale şi locale, unităţile de cult, ONG-urile şi parteneriate între aceste entităţi. Contribuţia beneficiarului se va ridica la 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectele trebuie să aibă valori cuprinse între 100.000 de euro şi 5 milioane de euro.

Axa vizează restaurarea a cel puţin 45 de obiective de patrimoniu cultural.

Vor avea prioritate investiţiile în obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, incluse în patrimoniul UNESCO, patrimoniul naţional sau local, atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

În cadrul proiectelor vor putea fi finanţate lucrări de restaurare, consolidare, protecţie şi conservare a monumentelor istorice, a decoraţiunilor, a dotărilor interioare etc.

Revitalizare urbană pentru 12 hectare de spaţii publice

Tot în luna martie a fost lansat şi ghidul vizând realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerarea şi decontaminarea terenurilor industriale dezafectate. Alocarea totală se ridică la aproape 103,85 de milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse în perioada 25 mai – 25 noiembrie.

Valoarea proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 100.000 de euro şi 5 milioane de euro.

Pot solicita finanţare unităţile administrativ – teritoriale din mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ şi parteneriate între acestea şi un consiliu judeţean. Beneficiarul trebuie să contribuie cu minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În urma acestei investiţii este preconizată crearea sau reabilitarea a circa 11,8 hectare de spaţii deschise în zonele urbane.

Vor avea prioritate la finanţare oraşele care înregistrează valori reduse în ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi, evidenţiate în Registul local al spaţiilor verzi al oraşului.

Pot fi finanţate activităţi de demolare a clădirilor situate pe terenurile supuse intervenţiilor; realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclişti, trotuare; amenajarea spaţiilor verzi; crearea de facilităţi pentru recreere; instalarea de sisteme de supraveghere video; dotare cu mobilier urban; modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenţiei (numai dacă este strict necesar şi în limita a maxim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); înlocuirea şi/sau racordarea la utilităţi publice; realizarea de sisteme de irigaţii şi de iluminat. n

 

 

Sus