Oferte locuri de munca top

Cardul lucratorului in constructii: Propunerea de politica publica este aproape finalizata

Gabriela Sterian, manager de proiect

Proiectul „ID CARDS pentru muncă decentă în sectorul de construcții” a ajuns în etapa finală

 

 

 

Partenerii sociali din industria de construcții au subliniat, în repetate rânduri, adâncirea relațiilor de cooperare printr-un dialog cu actorii cheie și decidenții politici, scopul fiind nu doar eradicarea muncii nedeclarate, ci și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, fără a omite penalizarea acțiunilor frauduloase. Una din multele acțiuni întreprinse în acest sens a fost implementarea acestui proiect”, a spus Gabriela Sterian, manager de proiect.

Proiectul, inițiat de FGS Familia în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții și Fellesforbundet, Norvegia și susținut de guvernul norvegian prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014 – 2021 în cadrul Programului „Dialog Social – Muncă Decentă” a vizat elaborarea unei politici publice pentru crearea unui sistem nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate în sectorul de construcții din România printr-un card social pentru lucrătorii angajați, ca instrument de promovare a unei agende privind munca decentă și lupta împotriva dumping-ului social.

Cele mai importante rezultate ale proiectului sunt:

1 studiu comparativ privind utilizarea cardurilor sociale în diferite țări europene

1 cercetare calitativă și cantitativă privind piața forței de muncă din sectorul de construcții din România

1 schimb de bune practici în Oslo, Norvegia

1 suport de curs privind munca decentă

6 sesiuni de formare (3 în format fizic, 3 online) pentru 8 regiuni de dezvoltare ale României

275 participanți la sesiunile de formare: 131 femei (47,6%), 144 bărbați (52,4%)

2 videoclipuri privind munca decentă și sesiunile de formare

4 sesiuni de consultări publice desfășurate

1 propunere de politică publică elaborată

Propunerea de politică publică a fost fundamentată pe cele două studii realizate în cadrul proiectului, experții venind cu propuneri privind opțiunile de implementare a schemei de card social de identitate, alături de argumentele teoretice, practice și financiare pe baza cărora autoritățile publice vor putea elabora cadrul normativ necesar introducerii acestui instrument în sectorul de construcții din România.

Sesiunile de consultări publice au avut ca scop cunoașterea posibilităților de implicare și a rolului potențial al fiecărei instituții/organizații consultate, în viitorul apropiat, în procesul de susținere, promovare și implementare a acestui card al lucrătorului în construcții. Astfel, ele s-au axat pe cunoașterea punctelor de vedere ale actorilor implicați (autorități publice, parteneri sociali etc.), iar pe de altă parte pe identificarea acelora dintre aceștia care pot juca un rol determinant în materializarea propunerii de politică publică.

La dezbaterile din cadrul celor 4 sesiuni de consultare publică au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Comisia de Muncă din Camera Deputaților, Inspecția Muncii, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Asociația pentru SSM, Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, Comitetul Sectorial în Construcții, Consiliul Consultanților Fiscali, Consiliul Național al IMM-urilor din România, Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, Uniunea Generală a Industriașilor din România, Asociația Inginerilor de Instalații din România , Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor, Camera de Comerț și Industrie Prahova,  Casa Socială a Constructorilor și Casa de Meserii a Constructorilor alături de reprezentanții firmelor și partenerilor sociali implicați în dezvoltarea propunerii de politică publică: FGS Familia și Federația Patronatelor Societăților din Construcții.

Concluziile și propunerile rezultate în urma consultărilor au constituit punctul de pornire în formularea planului de acțiune pentru implementarea propunerii de politică publică, în special a aspectelor referitoare la propunerile de instituții responsabile, termene preconizate de realizare, costuri de implementare, impact și rezultate așteptate.

„Scopul nostru a fost să creăm și obiective ulterioare acestui proiect, care a trasat direcția și arată și ce trebuie făcut mai departe. Numai prin cooperare tripartită, folosind permanent dialogul transparent, cu scop comun, acela al bunăstării lucrătorilor și al angajatorilor, acest card poate fi implementat într-un sistem reglementat. ”, a spus Gabriela Sterian, manager de proiect.

Detalii despre stadiul implementării proiectului și dezvoltarea propunerii de politică publică sunt publicate pe: www.forumulconstructorilor.ro

 

Sus