Oferte locuri de munca top

Ajustarea valorii contractelor ca efect al scumpirii materialelor de constructii

Liviu Bostan, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Costurile materialelor de construcții au crescut imprevizibil și foarte mult anul acesta, iar constructorii acuză faptul că legislația achizițiilor publice este restrictivă în ceea ce privește majorarea valorii contractelor în cursul execuției lucrărilor.

 

 

 

 

 

Liviu Bostan, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ne-a transmis clarificări privind condițiile legale de ajutare a valorii contractelor.

Clauzele de ajustare a prețului sunt obligatorii în contractele de peste 24 de luni

Pentru a putea fi ajustat prețul contractului de achiziție publică trebuie ca această posibilitate să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat prin stipularea de clauze speciale în acest sens.

Autoritățile contractante au dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului în contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni.

În cazul contractelor care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni, includerea clauzelor de ajustare/revizuire a prețului devine o obligație pentru autoritatea contractantă, potrivit prevederilor alin. (8) al articolului 164 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

Pe de altă parte, prețul contractului poate fi actualizat chiar și în absența unor clauze clare de revizuire a prețului, precizate atât în contractul de achiziție publică, cât și în documentația de atribuire elaborată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Dar numai atunci când apare necesitatea ajustării acestui preț ca urmare a ”unor modificări legislative sau a emiterii de către autorităţile locale a unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.”

Prin urmare, legislația privind achizițiile publice nu reglementează expres ajustarea prețului unui contract de achiziție publică, ca o consecință a creșterii costurilor materialelor de construcții. Ci, reglementează situațiile în care contractul de achiziție publică poate fi modificat, inclusiv prin ajustarea prețului acestuia, ”luând în considerare caracterul special al acestui contract, precum și modul în care acesta poate fi încheiat, respectiv numai prin promovarea unui cadru concurenţial, în condiţii de tratament egal între operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu respectarea principiilor transparenței, promovării liberei concurenţe, proporționalității și recunoașterii reciproce”, transmite președintele ANAP.

Prețul contractului poate fi modificat numai în două situații

Evoluția condițiilor din piață poate atrage modificarea prețului unui contract de achiziție publică în două situații:

Aceea în care în documentele iniţiale ale achiziţiei și în contractul încheiat au fost prevăzute clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni.

Situația în care nu au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului contractului în documentele achiziției inițiale, dar apare necesitatea ajustării acestui preț ca urmare a unor modificări legislative sau a emiterii de către autorităţile locale a unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

O modificare a contractului poate atrage și modificarea prețului acestuia

Totodată, trebuie precizat că o modificare a contractului de achiziție publică poate atrage și modificarea prețului acestuia, dar atât actualizarea prețului contractului de achiziție publică, cât și însăși modificarea acestui contract trebuie ”să fie precedate de justificarea, de către autoritatea contractantă, a încadrării într-una din situațiile prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 lege, precum și a îndeplinirii condițiilor expres cerute de acest text de lege”.

Nu numai prețurile materialelor de construcții cresc, ci și salariile specialiștilor din domeniu, pentru ca aceștia să nu emigreze.

Creșterea salariilor specialiștilor poate influența prețul unui contract de achiziție publică în același mod ca toate celelalte condiții existente pe piață, a căror evoluție poate conduce la variația prețurilor. ”Legislația privind achizițiile publice nu conține dispoziții speciale cu privire la salariile specialiștilor, dar oferă pârghiile necesare prevenirii unor asemenea evenimente, în condițiile reglementate de prevederile legale”, mai declară Liviu Bostan.

Propuneri legislative în pregătire

Președintele ANAP menționează că în prezent se are în vedere elaborarea unui act normativ de modificare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celor referitoare la atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Dar elaborarea acestuia poate fi realizată doar cu respectarea ierarhiei actelor normative, în ordinea importanței și a forței efectelor juridice pe care le generează. 

 

 

Sus