Oferte locuri de munca top

Acordul tacit este inacceptabil pentru aprobarea planurilor urbanistice

Ordinul Arhitectilor din Romania solicita revizuirea integrala a propunerii privind Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in data de 24 decembrie 2013 si se afla in dezbatere publica pentru 30 de zile de la data publicarii.
Aceste norme, care stabilesc modalitatile de aplicare ale prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata recent in iulie 2013, au consecinte directe asupra proceselor de elaborare, avizare, aprobare si implementare a documentatiilor de urbanism de toate categoriile. Aceste documentatii fundamenteaza procesele de construire si influenteaza modul de utilizare a terenurilor, calitatea modului de alocare a acestora si, in final, valoarea proprietatilor pe piata si calitatea zonelor construite pentru locuitori si utilizatori.
Dat fiind importanta majora mentionata, O.A.R. a exprimat public puncte de vedere si a participat la procesul de elaborare a legii prin amendamente depuse in 2012 si 2013, incercand sa limiteze prevederile legale ce conduc la practica urbanistica derogatorie. In prezent, metodologia propusa surprinde mediile profesionale si opinia publica prin introducerea, la articolul 17, alineatul 3, litera b din proiectul privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a principiului aprobarii tacite pentru avizele necesare in procesul de aprobare a planurilor urbanistice, in caz de depasire a unui termen limita de 30 de zile. „Aceasta prevedere s-a dovedit a fi cea mai importanta propunere metodologica, pe care o consideram total inadecvata si inoportuna pentru practica urbanistica, desi intentiile de a reduce termenele de aprobare si de a eficientiza birocratia din urbanism sunt legitime”, a mentionat arh. Serban Tiganas, presedintele O.A.R.
Motivele principale pentru care acordul tacit este inacceptabil sunt urmatoarele:
– Avizele din procesul urbanistic contin informatii si conditii necesare planificarii si construirii si nu sunt cereri care sa poata fi tratate cu da sau nu, aprobat sau respins, motiv pentru care aprobarea tacita in astfel de cazuri conduce la promovarea documentatiilor in lipsa acestor informatii pe care le furnizeaza de regula entitatile emitente.
– Termenul de 30 de zile este inadecvat specificului diferitelor problematici care se supun avizarii, existand diferente fundamentale de dificultate a emiterii unui aviz de amplasament care priveste o retea edilitara, spre exemplu, sau o procedura de mediu, cu consultari prevazute prin lege, fata de o analiza care vizeaza patrimoniul construit sau altele. Este necesara stabilirea de termene limita pentru fiecare avizator, determinate in functie de specificul problematicii avizate.
– Introducerea acordului tacit poate deschide practica depasirii intentionate a termenelor, tocmai pentru a permite unei documentatii sa fie aprobate, cu complicitatea avizatorului si fara ca acesta sa poata fi tras la raspundere, ceea ce favorizeaza aparitia unor cai pentru coruptie si practici indezirabile.
– Consecintele unei avizari prin acordul tacit nu contribuie la transparentizarea procesului de avizare si decizional si nu exclud caile de contestare si atac in justitie a aprobarilor documentatiilor aprobate pe baza unor astfel de acorduri, contestatii care se vor inmulti pe masura ce va creste numarul acordurilor tacite. Se pot leza astfel interesele diferitilor actori urbani afectati de documentele de urbanism prin omisiuni din procesul de avizare, inclusiv interesul public.
– Metodologia propusa nu prevede niciun fel de masuri de corectie, limitare sau sanctionare a celor care se vor face responsabili de nerespectarea termenelor care vor genera acordurile tacite.
„Normele metodologice pot clarifica proceduri si creste calitatea actului administrativ din urbanism, care se face dupa un cadru legal unic, dar este interpretat si practicat diferit la nivelul administratiei locale. Propunerea M.D.R.A.P. nu este completa, nu aduce clarificari asteptate in zona informarii, a consultarii publice si a calitatii rezultatului, incercand doar sa urgenteze aprobarile printr-o metoda nepotrivita, cea a aprobarii tacite.”- arh. Serban Tiganas, presedintele O.A.R.

Sus